Hovedbestyrelsen: Fjernelse af muligheden for dispensation

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
21 7 Stk. 7 Hovedbestyrelsen kan fritage organisationen eller dele af den fra dele af minimumsvedtægterne for kommune- og storkredsforeninger samt landsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen med mulighed for forlængelse. Ved landsmøde eller årsmøde i kommune- eller storkredsforening gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter. Fritagelsen skal efterfølgende godkendes i vedtægtsudvalget, før den træder i kraft, og kan omstødes med en måneds varsel af hovedbestyrelsen, hvis denne finder det nødvendigt fjernelse af hele stykket

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer at vi overholder vores fælles vedtægter og dermed fælles ramme og regler Kan gøre det besværligt at rette sig ind i tilfælde af særlige situationer. Kan blive resourcetungt og dyrt, hvis man skal indkalde til ekstraordinært landsmøde i tilfælde af enkelt situationer, som vedtægterne ikke tager højde for

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Vedtægterne er en bestyrelses grundlov.
Bestyrelsen er medlemmernes repræsentanter i ledelsen, og skal udfylde denne rolle, efter landsmødets anvisninger. Kan den ikke det, er det naturligt at spørge landsmødet til råds, som den højeste myndighed.

Det er i dag forholdsvis let og billigt at gennemfører et elektronisk landsmøde. Der er ingen rimelig grund til ikke at gøre det, hvis en sag er så vigtig, at man ønsker at fravige vedtægterne.

De gange hvor HB indenfor de sidste par år, har afveget fra vedtægterne, eller der har været ønske om at gøre det, har det været for at lette administrationen eller for at hjælpe dem vi godt kan lide, med at bøje reglerne. Intet af det har været så akut, at det ikke kunne besluttets på en ekstraordinært elektronisk landsmøde.

Fjernelse af denne mulighed vil motivere til at finde løsninger indenfor vedtægternes rammer.

2 Synes om

Grunden til at vi i sin tid indførte den vedtægt var især, at man ville give kommune- og storkredsforeningerne mulighed for at prøve sig af med forskellige tiltag, for eksempel andre organisationsformer (ex. sociokrati) eller andet, som ikke kan rummes indenfor de gældende vedtægter.

Hvis for eksempel en kommuneforening ønsker at afprøve en anden organisationsform end den gængse, så vil det være at skyde gråspurve med kanoner, at man ligefrem skulle holde et ekstraordinært landsmøde for at give kommuneforeningen tilladelse til det.

For ikke at lukke ned for at den mulighed overhovedet eksisterer, uden at vi i givet fald skal involvere hele organisationen på landsplan, mener jeg at vi bør bibeholde den vedtægt.

1 Synes om

Så bør man nok specificere at det kun gælder for underordnede foreninger og bestyrelser.

Man bør aldrig give en bestyrelse mulighed for at dispensere sig selv fra vedtægter, af hensyn til grundlæggende demokratiske principper, og de erfaringer der er ophav til dem.

2 Synes om

Enig med: “man nok specificere at det kun gælder for underordnede foreninger og bestyrelser”