Valg af kandidater: Fjernelse af alle kandidaturer og nyt opstillingsmøde

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §14 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Storkedsforeninger og kommuneforeninger kan ved konflikt fjerne alle kandidaters kandidatur og indkalde til nyt opstillingsmøde.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det muligt for storkredsforeninger at kunne fjerne kandidater efterfølgende. Giver bestyrelser en stor magt for at kunne omgøre tidligere valgte kandidaters kandidatur.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.