Rotationsprincip: for folketingsmedlem | Forlænges

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
13 Stk. 6b Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet). Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet. Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 16 år eller mere (orlovsperioder indregnet). Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ønske om længere perioder, da man bliver mere erfaren og derfor mere effektiv til hvervet Kan gøre at magten bliver på de samme hænder længe .At vores folketingsmedlemmer kommer for langt væk fra “den virkelige hverdag”

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.