Politisk Tilvalg: Politisk Forum Midler

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. X. Midler. Politisk Forums arbejde finansieres med 5% af landsforeningens totale midler.

Christiansborg-foreningen skal bidrage med midler og/eller ressourcer, der står i forhold til Folketingsgruppens behov for Politisk Forums arbejde. Dette bidrag aftales og fastsættes årligt mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forums Ledelse.

Alternativets folkevalgte til Europaparlamentet skal bidrage med midler og/eller ressourcer, der står i forhold til deres behov for Politisk Forums arbejde. Dette bidrag aftales og fastsættes årligt mellem Alternativets Folkevalgte i Europaparlamentet og Politisk Forums Ledelse.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer midler til Politisk Forum igennem en minimumssats. Giver mulighed for at medlemmer kan donere specifikt til Politisk Forums arbejde. Tydeliggører at Folkevalgte kan benytte sig af Politisk Forum i deres arbejde og kan allokere midler dertil. Lidt rigidt at definere satsen i vedtægterne.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.