Medlemsrettigheder: Medlemsafstemning

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 6 Stk. Medlemsrettigheder og krav.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Tilvalgs mulighed til det foreslåede nye stykke Stk. X. Medlemsrettigheder og krav. Medlemmer har ret til at stille forslag om vejledende medlemsafstemninger.

Hvis 2% af medlemmerne er stillere på et krav om en vejledende medlemsafstemning om et bestemt politisk spørgsmål, er det Politisk Forums ansvar har gennemføre den afstemning, og sammen med forslagsstillerne blive enige om den endelige, nøjagtige ordlyd i afstemningens spørgsmål.

Tidskrav før rettighed til at stille forslag om vejledende nationale medlemsafstemninger svarer til krav for stemmeret.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Vi går politisk (nationalt og lokalpolitisk) ind for Borgerforslag, folkeafstemninger og andre lignende ordninger, derfor vil det være konsistent og troværdigt, at vi også internt i Alternativet indfører en lignende mulighed for partiets medlemmer.

Kan være med til afklare politiske spørgsmål, både for medlemmer og vores folkevalgte.

Kan være med til at skabe fokus om en politisk debat og løfte den.
Kan give anledning til at mindre vigtige spørgsmål kommer til at fylde meget.

Kan give anledning til at pressen kan vinkle historier om ‘uro i baglandet’, hvis der kommer afstemninger om spørgsmål og udfald, der går imod flertallet af vores folkevalgte i Folketinget.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.