Småting: Udvidelse af muligheden for at til ekstraordinære landsmøder, med kort varsel

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 8 Stk. 5

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 5 Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde, skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Ved udskrivelse af Folketingsvalg kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to dage efter udskrivelsen. Stk. 5 Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde, skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Ved udskrivelse af Folketingsvalg kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to dage efter udskrivelsen. Ved folkeafstemning kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to dage efter offentliggørelse af dato for afstemningstidspunktet.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Giver mere fleksibilitet ved folkeafstemninger, som ofte kommer med kort varsel. det kan være sværere for medlemmer at have tid til at deltage i et givent landsmøde.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.