Konflikthåndtering: Voldgift

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: måske § 6 Stk. -

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Vedtægtsregel om Voldgift i Alternativet

1. Ansvar: Medlemmer skal aktivt bidrage til konfliktløsning og finde forlig i deres egne konflikter, hvis de kan. De kan med søge mægling. Når medlemmernes egen konfliktløsning trækker for længe ud, skal den lokale bestyrelse sikre, at konflikterne bliver afgjort i overensstemmelse med Alternativets formål, og herunder høre medlemmerne i det omfang, bestyrelsen finder det er nødvendigt.

2. Voldgift: Hvis konfliktløsning er udsigtsløs, kan en part aktivere voldgift.

3. Voldgiftsudvalg: Ved voldgift vælger hver part en voldgiftsperson. Disse personer vælger en opmand, og sammen danner de voldgiftsudvalget.

4. Mandat: Voldgiftsudvalget har mandat til at undersøge og afgøre sagen.

5. Tidsfrister: Voldgiftsprocessen skal afsluttes inden for 90 dage. Efter 15 dage skal parterne have valgt deres voldgiftsperson, og yderligere 15 dage senere skal voldgiftspersonerne have valgt en opmand. I de næste 60 dage mødes voldgiftsudvalget med alle involverede parter og træffer en bindende afgørelse.

6. Konsekvens: Parterne kan vælge mellem at respektere afgørelsen eller forlade Alternativet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Hør Frands Frydendal

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.