Partiskat: Med alt over 40.000 om måneden

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Alle der er folkevalgte eller varetager hverv, hvor man er udpeget af, valgt af eller repræsenterer Alternativet, skal betale partiskat.

Partiskatten udgør (Vederlag til folketingsmedlemmer – partiløn) x (1-arbejdsmarkedsbidrag) x (1-max.skatteprocent)), hvor partilønnen er sat til 40.000

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sammen som ovenfor men endnu mere på begge.
Vores politikker vil tjene tættere på gennemsnitsindkomsten og fra at ligge i 10. decil (altså de ti procent rigeste i DK) til at ligge i 7. decil (altså de tredive procent rigeste i DK) og vil derfor ligge tættere i indkomst med en større del af befolkningen.
Sammen som ovenfor men endnu mere på begge.
Kan risikere at folk ikke ønsker at stille op, hvis ikke indkomsten er så høj som nu (kunne også tælles som fordel afhængig af hvem man ønsker som kandidater).

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.