Eksklusion: Skærpelse af straks eksklusion

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 18 Stk. 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
I akutte tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan skade Alternativet, kan Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum med mindst 2/3 flertal i hvert forum beslutte at ekskludere et medlem med omgående virkning og dermed se bort fra den normale procedure. Eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget, som behandler anken. Hvis Vedtægtsudvalget ikke er enige i eksklusionen, skal den almindelige eksklusionsproces sættes i gang. I akutte og ekstraordinære tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan akut og markant skade Alternativet, kan Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum med mindst 2/3 flertal i hvert forum beslutte at ekskludere et medlem med omgående virkning og dermed se bort fra den normale procedure. Eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget, som behandler anken. Hvis Vedtægtsudvalget ikke er enige i eksklusionen, skal den almindelige eksklusionsproces sættes i gang.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det bliver svære at straksekskludere
Kommer fra ønske på OrLa om at det ikke hele tiden er straks eksklusion der bruges
Går at frygt for potentiel medieomtale af en sag ikke gør at nogen straksekskluderes i stedet for den længere process
Det bliver svære at undgå dårlige mediesager, ved at ekskludere medlemmer hurtigt.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.