Småting: Rettelse af fejl i paragraf 12

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 12 Stk. 1, 5, 6c

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
​Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg eller råd fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet for Alternativet eller er udpeget som ordfører må ikke være medlem af andre politiske partier eller ungdomspartier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

Stk. 5 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlem af bestyrelser i kommuneforeninger, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelser i storkredsforeningerne. [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]

Stk. 6c Et medlem af Folketinget eller Europaparlamentet, der opnår valg ved kommunal- eller regionsvalg, skal udtræde af Folketinget, henholdsvis Europaparlamentet. Begrænsninger i dette stykke omhandler ikke medlemmer, der midlertidigt er medlem af Folketinget [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]
Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg eller råd fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet for Alternativet eller er udpeget som ordfører må ikke være medlem af andre politiske partier eller ungdomspartier som ikke er knyttet til Alternativet, medmindre det sker som led i stk 2b. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

Stk. 5 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til at være medlem af bestyrelser i kommuneforeninger, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelser i storkredsforeningerne. [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]

Stk. 6c Et medlem af Folketinget eller Europaparlamentet, der opnår valg ved kommunal- eller regionsvalg, skal udtræde af henholdsvis Folketinget og Europaparlamentet. Begrænsninger i dette stykke omhandler ikke medlemmer, der midlertidigt er medlem af Folketinget eller Europaparlamentet [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
smårettelser, som ikke har den store konsekvens, men synliggøre deres egentlige betydning. intet

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.