Politisk Forum Sammensætning: 10 Landsmødevalgte (version 1)

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 10 stk 2 og 11 stk 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt. §Stk. X Sammensætning Politisk Forum består af den Politiske Leder, 10 medlemmer valgt på Landsmødet, 1 medlem af hver storkreds, 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum ledes af et Ledelsesudvalg, som nedsættes af Politisk Forum. Politisk Leder er født medlem.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
At få direkte valg på Landsmødet til Politisk Forum, kan øge synligheden, lysten til at melde sig, samt gøre det nemmere at besætte ledige pladser. Der fjernes en repræsentant fra storkredsene, hvilket kan forværre den geografiske sammensætning.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.