Eksklusion: Anke eksklusion

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 18 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Et ekskluderet medlem har ret til at anke eksklusionen på det først forekommende landsmøde ved skriftlig henvendelse til hovedbestyrelsen senest 4 uger før landsmødet. Det ekskluderede medlem har taleret til landsmødet ved det punkt hvor sagen behandles. Omgøres eksklusionen, træder medlemskabet i kraft med øjeblikkelig virkning.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Forslaget er taget fra ÅU’s vedtægter, og er for at give mulighed for at løfte sagen, hvis man oplever begrundelserne som uretfærdige.
Øger retssikkerheden i Å
Der kan være en konflikt der får lov til at fylde.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.