Eksterne Ordførere: Delt ansvar for udnævnelse mellem PoFo og DPL

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 10 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. X. Eksterne Ordfører. Politisk Forum har ansvaret for at inddrage medlemmer i en proces, hvor medlemmer kan nominere kandidater til de af Daglig Politisk Ledelse udbudte poster som ekstern ordfører. Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum skal derefter begge godkende udvalgte kandidater til eksterne ordførerskaber.

Vedrørende paragraf: 12 Stk. 4

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 4 Ordførerskaber udpeges af Daglig Politisk Ledelse. Ordførere skal opfylde krav om valgbarhed, jf. §13, stk. 1 og stk. 2. Stk. X. Ordførerskaber. Ordførerskaber udpeges af Daglig Politisk Ledelse. Ordførere skal opfylde krav om valgbarhed, jf. §13, stk. 1 og stk. 2.

Daglig Politisk Ledelse bestemmer hvor mange og hvilke eksterne ordførskaber, der oprettes i en given periode.Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum skal begge godkende udvalgte kandidater til eksterne ordførerskaber efter nomeringsproces hos Politisk Forum.

Fordele

Eksterne Ordfører bliver som begreb forankret i vores vedtægter.

En bredere og mere gennemsigtig proces for udvælgelse af Eksterne Ordfører med et delt ansvar mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum, der kan give bedre adgang for medlemmer, kandidater og Storkredse til at bidrage med idéer til hvem, der kunne være egnede personer.

Det giver både en deling af indflydelse, og kan øge sandsynligheden for at ingen talenter overses.

Ulemper

Processen vil kræve ekstra arbejde og ekstra tid i forhold til en mere centraliseret og mindre inddragende proces.

Man kan i særligt uheldige tilfælde ende med ubesatte eksterne ordførerskaber, hvis Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum tilsammen afviser alle nominerede kandidater.|

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Hej gode folk,

Jeg er en af de nuværende eksterne ordførere, og er nysgerrig på:

  1. Hvordan jeg er stillet ift en vedtagelse af dette forslag, som jeg synes er en god ide, bla ift gennemsigtighed og andre mulige kandidater.

  2. Hvordan er processen ift at POFO sammen med DPL finder frem til hvem der evt skal være ekstern ordfører? Er den på plads?

Bedste hilsner
Nanna

  1. Vedtægter virker ikke med tilbagevirkende kraft, og derfor betyder dette ikke noget for siddende eksterne ordfører.

  2. I vedtægter tilstræbes det, at det er de grundlæggende spilleregler og magtfordeling, der fastsættes, så vi ikke skal ændre dem hver gang, vi finder en lidt smartere måde at gøre ting på i praksis.

Derfor går vedtægterne ikke ind på forvaltningspraksis. Den må netop aftales mellem de relevante parter - og kan jo så også løbende tilrettes.