Politisk Forum Sammensætning: Fleksibel uden veto ret (version 3)

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 10 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt. §10 Stk.X Sammensætning Landsmødet vælger 10 repræsentanter til Politisk Forum.

Alle Alternativets medlemmer med valgret er valgbare.

Storkredse har ret til, men er ikke tvunget til at udpege en repræsentant fra deres kreds. Enten et medlem af storkredsen eller en i storkredsen folkevalgt, folkevalgt suppleant eller kandidat til en folkevalgt forsamling.

Blandt sig vælger de udpegede repræsentanter to næstforpersoner for Politisk Forum.

Politisk Leder er født medlem og forperson.

Forpersonskabet udgør den daglige ledelse af Politisk Forum og tilrettelægger arbejdet.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
En fleksibel, mindre størrelse fra 11-21 medlemmer, hvor Storkredse kan udpege repræsentanter, hvis de har overskud og behov for det.

Der er ikke sat særlige rammer for de på landsmødet valgte repræsentanter, som altså både kan være folkevalgte, tillidsvalgte eller menige medlemmer.

Legitimiteten er stor fordi over halvdelen af Politisk Forums medlemmer her er valgt direkte af landsmødet.
Der kan komme en overvægt af Folkevalgte, da de jo ofte har større appel og etos til at opnå valg, hvis de skulle vælge at stille op til Politisk Forum. En overvægt/dominans af folkevalgte kan være uheldig fordi det kan udtynde medlemsengagementet i ansvaret for politik og politisk processer – men da det jo er op til medlemmerne, hvem de vælger til Politisk Forum, vil det jo også reflektere det engagement eller mangel på samme.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.