Valg af kandidater: Fra skal til kan med kandidatudvalg del 3

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §14 Stk. 7

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Til Folketingsvalget opstilles alle kandidater som udgangspunkt i alle storkredsens opstillingskredse. Storkredsforeningens kandidatudvalg kan dispensere herfor såfremt en kandidat ønsker det. Til Folketingsvalget opstilles alle kandidater som udgangspunkt i alle storkredsens opstillingskredse. Storkredsbestyrelsen kan dispensere herfor, såfremt en kandidat ønsker det.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det bliver muligt, at dispensere for opstillings i alle storkredse uden et kandidatudvalg samme som ovenfor

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.