Konflikthåndtering: Dialogrådet har til opgave at facilitere samarbejdsproces, mellem HB og nyvalgt MF-gruppe

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Dialogrådet har til opgave, efter hvert folketingsvalg, at facilitere en proces, som skal ende ud i en samarbejdsaftale, mellem den nyvalgte folketingsgruppe og hovedbestyrelsen.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
forebygger mulige konflikter mellem to vigtige organer. Sikre godt samarbejde fra start. Sikre en god proces, hvor begge parter høres Kan være svært at facilitere. Kan være unødvendigt i fredstid. Kan være spildarbejde, da der ikke er nogle sanktioner, ved ikke at følge samarbejdsaftalen

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.