Politisk Tilvalg: Politisk Forum Valgoplæg

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 10 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. X. Valgoplæg. Politisk Forum har ansvaret for at udvikling af valgoplæg sker med inddragelse af medlemmer, tillidsvalgte og folkevalgte. Alt efter den pågældende valghandling etableres i god tid et fast samarbejdsforum for det udviklingsarbejde med relevante organer i Alternativet.

Valgoplæg bør trække på det eksisterende politiske program og den gældende politiske og parlamentariske strategi, men er et selvstændigt format, der også kan rumme nye større eller mindre udspil og strategiske og taktiske justeringer.

Et valgoplæg skal godkendes af både Politisk Forum og Daglig Politisk Ledelse før det er officielt gældende.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Forankrer at Politisk Forum har ansvaret for at udvikle Alternativets Valgoplæg.

Det sker for at samle ansvaret for politiske processer et sted.

I de processer kan alle relevante parter inddrages. Ligesom hele eller dele af ansvaret selvfølgelig kan uddelegeres.
Kan blive omstændigt at udarbejde et valgoplæg i tilfælde af et lynvalg.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.