Valg af kandidater: Mulighed for indsigelser

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §15 Stk. 4b

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Til valg af tillidsposter, skal der være mulighed og rum for, at man kan gøre indsigelser og/eller komme med relevant uoplyst information om kandidaterne.

Bestyrelsen for den pågældende forening skal derudover oplyse om, hvorvidt de støtter opstillingen af de kandiderende personer.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det sikre en god og åben process for valg af kandidater til tillidsposter. Lægger måske et pres på bestyrelserne for at forholde sig til enkeltpersoner.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.