Småting: Rettelse af fejl i paragraf 15

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 15 Stk. 2 og 7

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
​Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på per kandidat.

Stk. 7 Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt. Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.

Hovedbestyrelsen skal løbende arbejde for en forbedring af sikkerheden herved. Hovedbestyrelsen skal hvert år op til Landsmødet vurdere, om sikkerheden ved digitale afstemninger og valg er tilstrækkelig, og kan vælge at begrænse muligheden for digitalt fremmøde ved Landsmødet efter denne vurdering.
​Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme per kandidat.

Stk. 7 Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk afstemning og digital afstemning opgøres særskilt.

Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.

Hovedbestyrelsen skal løbende arbejde for en forbedring af sikkerheden herved. Hovedbestyrelsen skal hvert år op til Landsmødet vurdere, om sikkerheden ved digitale afstemninger og valg er tilstrækkelig, og kan vælge at begrænse muligheden for digitalt fremmøde ved Landsmødet efter denne vurdering.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Smårettelser, som ikke har den store konsekvens, men synliggører deres egentlige betydning. intet

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.