Politisk Tilvalg: Politisk Forum Strategi version 3

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 10

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. X. Strategi. Politisk Forum har i samarbejde med Hovedbestyrelsen og Daglig Politisk Ledelse ansvar for og myndighed over Alternativets gældende politiske strategi. De aftaler herunder hvor længe en aktuel strategi bør være gældende for.

Før et eller helst flere forslag til en politisk strategi kan sendes til afstemning på Landsmødet, skal Politisk Forum have godkendt processen, indholdet og formatet på den pågældende strategi.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Delt ansvar omkring strategi forankrer det politiske “udenfor” Christiansborg. I tilfælde af uenighed mellem Politisk Forum, Hovedbestyrelsen og Daglig Politisk Ledelse, står vi uden en politisk strategi.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.