Hovedbestyrelsen: Geografisk vægtning af valg af kandidater

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §15 Stk. 6b

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Valg af kandidater til Hovedbestyrelsen skal ske ud fra en geografisk vægtning. Hvis der er flere kandidater fra en storkreds, vil den kandidat, der har opnået flest stemmer fra hver storkreds får ganget sit resultat med 1,2.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer en større grad af geografisk repræsentation i hovedbestyrelsen. Det vil muligvis ikke være dem, der får flest absolutte stemmer, der vil blive valgt til hovedbestyrelsen.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.