Rotationsprincip: for folketingsmedlem | Fjernes

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
13 Stk. 6b Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet). Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet. Fjernelse af stykket

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ønske om længere perioder, da man bliver mere erfaren og derfor mere effektiv til hvervet. De er demokratiet der bestemmer hvornår man skal sidde i FT og hvorlænge Kan gøre at magten bliver på de samme hænder længe. At vores folketingsmedlemmer kommer for langt væk fra “den virkelige hverdag”

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.