Konflikthåndtering: Uddannelse i konflikt under Dialogråds opgave

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 16 Stk. 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Dialogrådets opgave er at arbejde for en god dialogkvalitet blandt aktive i Alternativet og dermed arbejde for inklusion og forebygge destruktiv konflikteskalering. Dialogrådet skal også arbejde for en forståelse af uenigheder og konflikter som en konstruktiv kraft til udvikling. Dialogrådet skal endvidere kunne mægle i konflikter. Dialogrådets opgave er at arbejde for en god dialogkvalitet blandt aktive i Alternativet og dermed arbejde for inklusion og forebygge destruktiv konflikteskalering. Dette skal blandt andet ske via uddannelse af medlemmer og særligt tillidsvalgte i konflikt og ny politisk kultur. Dialogrådet skal også arbejde for en forståelse af uenigheder og konflikter som en konstruktiv kraft til udvikling. Dialogrådet skal endvidere kunne mægle i konflikter.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ud fra ønske om at der var mere viden om konflikt og mere forebyggelse Ny opgave

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.