Fagråd: Nedsættes af Daglig Politisk Ledelse

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 12 Stk. nyt

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. X. Fagråd. Fagråd er en organisering af en fast gruppe, der kan hjælpe Alternativets medlemmer af Folketinget med at kvalificere og udføre deres arbejde.

Daglig Politisk Ledelse beslutter ved begyndelsen af hver Folketingssamling, hvilke og hvor mange Fagråd der er behov for. Der kan også oprettes ekstra Fagråd i løbet af en samling, hvis der opstår behov.

Daglig Politisk Ledelse bestemmer alene, hvem der udpeges til de pågældende Fagråd.

Der er ingen strengt formelle krav for at være medlem af et fagråd, men det tilstræbes at medlemmer har faglighed, erfaring og/eller særlig interesse for det politiske område.

Daglig Politiske Ledelse skal sørge for, at der laves en klar samarbejdsaftale mellem de enkelte Fagråd og de tilknyttede medlemmer af Folketinget, der har behov for Fagrådets støtte og rådgivning i det politiske arbejde.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Fagrådbliver som begreb forankret i vores vedtægter.

Processen med at udvælge eksterne ordførere kan gå hurtigere end ved en bredere inddragelse.

Hvis Daglig Politisk Ledelse alene bestemmer, er der måske større chance for at de udvalgte medlemmer af fagråd kan samarbejde med medlemmerne af Folketinget.
Der kan opstå lukkede processer, hvor menige medlemmer og resten af organisationen ikke har indflydelse på eller indsigt i, hvorfor og hvordan eksterne ordførere er blevet udvalgt.

Der er større sandsynlighed for at overse talenter.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Hejsa,

Som nuværende ekstern ordfører, er jeg nysgerrig på hvorfor der ikke umiddelbart er nogen kobling mellem den eksterne ordfører, MF’eren, og fagrådet.

Som det fungerer nu, er det i samarbejde med MF’er at fagrådets medlemmer findes. Og der er et godt samarbejde mellem fagråd, ekstern ordfører og MF’er.

Hvordan er koblingen/sammenhængen/samarbejdet tænkt ift dette forslag?

Gode hilsner
Nanna

  • Yderligere ift at det er DPL der udvælger fagrådets medlemmer. Hvilke forudsætninger har DPL for at finde de medlemmer?

  • Hvis man har valgt en ekstern ordfører som har den faglige viden, og et netværk på området, vil det så ikke være oplagt, at den eksterne ordfører, er en del af denne udvælgelse/indstilling af kandidater til fagrådet?

Daglig Politisk Ledelse har den formelle magt, fordi de er i vedtægternes øjne repræsentanten for de folkevalgte. I praksis vil det jo nok være sådan at DPL uddelegere til den enkelte ordfører (inkl. eksterne), og så blot agerer gummistempel.