Hovedbestyrelsen: Valg af HB medlemmer på Landsmødet

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Hver storkreds vælger en delegeret til hovedbestyrelsen på det årlige opstillingsmøde. De storkredsvalgte delegerede vælges for to år. Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år. Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på landsmødet. De på landsmøde valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges for 2 år. Halvdelen af Hovedbestyrelsen er på valg hvert år.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer et større mandat for medlemmerne af hovedbestyrelsen, da de bliver valgt af hele partiet frem for blot de enkelte storkredse. Potentielt tab af geografisk repræsentation i Hovedbestyrelsen.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.