Politisk Tilvalg: Daglig Politisk Ledelse, vejledende medlemsafstemninger

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 12 Stk. nyt

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Ingen Stk. X. Medlemsafstemninger. Daglig Politisk Ledelse har myndighed til at beslutte, at organisationen skal gennemføre en vejledende medlemsafstemning om udvalgte politiske forslag eller aktuelle politiske spørgsmål.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
En praksis som tidligere er blevet benytte, populært kendt som Medlemsmandatet, bliver forankret i vedtægterne.

Giver formel mulighed for at Daglig Politisk Ledelse kan pålægge organisationen af gennemføre en vejledende afstemning om et aktuelt politisk spørgsmål.
Kan skabe en forventning om at det så også bliver brugt, som kan blive skuffet og give anledning til utilfredshed.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Jeg tænker, at det må være relevant også at skrive Politisk Forum ind i den paragraf. Her kan man så lave det detaljerede brødarbejde på et pejlemærke om retningen fra medlemmerne.

Ok, det forslag findes faktisk også.

Til gengæld er det måske en overvejelse værd at sikre disse afstemninger ikke bliver brugt gensidigt mod hinanden af de to organer. Afstemningerne kunne sættes i værk efter en procedure der involverer både Politisk Forum og Politisk Lederskab.