Rotationsprincip: for PoFo | Efter 4 år 1 års pause

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 10 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Et medlem af politisk forum, som ikke er folkevalgt, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af politisk forum i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op til politisk forum genvindes et år efter, at man mistede retten til at få sit medlemskab af politisk forum genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Samme som ovenfor nu med PoFo

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.