Politisk Leder: Rolle fjernes fra §7

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Politisk leder er inspirator. Politisk leder er som en naturlig ledelseskraft en central person i Politisk Forum der fungerer som samlingspunkt for især politiske drøftelser med medlemmer, folkevalgte politikere og kandidater. Politisk leder har det overordnede ansvar for forhandlingerne på Christiansborg og har et overordnet politisk-strategisk ansvar. Politisk Leder har en ret og pligt til at fortolke tidens politiske billede og tale ind i det i en løbende dialog med POFO, HB og folkevalgte. Politisk leder skal sikre samarbejdet med Alternativets Unge. Det nævnte tekststykke udgår.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
§7 handler om landsmødet og valghandlingen.

Derfor vil det være mere korrekt at have en definition af Politisk Leders rolle og myndighed i §12 om Daglig Politisk Ledelse og i §11 om Politisk Forum.

Desuden er den nuværende beskrivelse relativt uklar om hvilken myndighed og ansvar Politisk Leder har, hvilket efterlader et meget stort rum for fortolkning – lige fra nærmest ingen eller rigtig meget myndighed.
Ingen

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.