Valg af kandidater: Altid tillidsafstemning ved valg til tillidsposter

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §15 Stk. 4a

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Til valg af tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal der altid være tillidsafstemning inden selve valghandlingen
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det til standard praktisk, at man skal have tillidsafstemning til valg af kandidater således, man måske kan undgå konflikter, hvis folk skulle begærer tillidsafstemninger ellers. Mere omstændigt.

Kan måske fører til flere konflikter, fordi man tydeliggøre, hvis ikke bestemte personer opnår tillid.|

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.