Medlemsrettigheder: Version 1

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 6 Stk. nyt stykke

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. X. Medlemsrettigheder og krav.

Medlemmer har ret til at få indflydelse på, blive inddraget i, hørt og underrettet om både politiske, organisatoriske og parlamentariske processer og deres produkter.

Medlemmer har rettigheder til at deltage i officielle medlemsmøder, som f.eks. politiske laboratorier, høringer, politiske interessenetværk og i lukkede Alternativet fora online.

Medlemmer har rettighed til at udtale sig personligt og offentligt som medlem af partiet om politik og andre af Alternativets forhold med det samme ved medlemskab.

Tidskrav før rettighed til stemmeret og stillerret til Landsmødet og nationale opstillingsmøder er 90 dages medlemskab.

Tidskrav før rettighed til stemmeret til lokale årsmøder og opstillingsmøder fastsættes i lokalforeningernes vedtægter.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til tillidshverv på Landmødet, nationalt og overnationalt er 90 dages medlemskab.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til at blive folkevalgt kandidat til Folketinget og Europa-Parlamentet 90 dages medlemskab.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til at blive folkevalgt kandidat til lokalvalg fastsættes i lokalforeningernes vedtægter.

Tidskrav før rettighed til at deltage i vejledende nationale medlemsafstemninger er 30 dages medlemskab.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Et særskilt stykke tilføjes, hvilket har den fordel, at tidsperiode-kravet ifbm rettigheder kan differentieres, og rettighederne kan tydeliggøres, og der kan skelnes mere mellem nationalt og lokalt niveau (og her give lokalforeninger frihed til at definere deres egne rammer).

Ved et særskilt stykke om medlemsrettigheder gør vi dem til en selvstændig ting, og øger bevidstheden om at medlemmer har rettigheder (som kan indskrænkes eller udvides, og debatteres).

I denne version er længere tidskrav før stemmeret og valgbarhed opnås fastholdt. Fordelen er en bedre sikring mod opportunistiske medlemsskaber i forbindelse med vigtige valg.

Flere medlemmer har efterspurgt om man har lov til at udtale sig som medlem offentligt (f.eks. ved at skrive debatindlæg), og her i stykket gøres det tydeligt, at det har man selvfølgelig (vel at mærke personligt (altså skal man skelne mellem Alternativets officielle politik og sin egne personlige meninger).

Bemærk at her kun omtales tidskrav ifht medlemskab til rettigheder, mens andre vedtægter kan sætte andre krav af geografisk eller anden art ifht valgbarhed og stemmeret.
Det kan være skuffende for nye medlemmer, at de ikke kan få lov til at stemme og deltage fuldt ud før efter 90 dage.

Det fylder lidt mere end den gamle vedtægt.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.