Partiskat: På 10%

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Alle der er folkevalgte eller varetager hverv, hvor man er udpeget af, valgt af eller repræsenterer Alternativet, skal betale partiskat.

Partiskatten udgør minimum ti procent af bruttobeløbet, der udbetales til vedkommende som løn, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Dette gælder kun for indtægter, der overstiger 90.000 kr. i kvartalet. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet.

Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Hvis partiskatten ikke er betalt senest et kvartal efter forfald, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden den 1. april skal alt skyldigt partiskat for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling af partiskat kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab. Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende indbetaling af partiskat.

Man kan frivilligt vælge at øge sin partiskat eller betale partiskat af hele ens indtægt.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sammen som ovenfor men mere af både fordele og ulemper Sammen som ovenfor men endnu mere på begge.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.