Politisk Forum Sammensætning: Fastholde som nu (version 0)

Forslagstekst

Vedrørende § 10 og § 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
§10 Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt. Udgår
§ 11 Folkevalgte medlemmer af Politisk Forum
§11 Stk. 1 De 15 folkevalgte medlemmer af Politisk Forum (ud over Politisk Leder) udgøres af op til seks, der sidder i kommunalbestyrelser, op til fem, der sidder i Folketinget, op til tre, der sidder i regionsråd og op til en, der sidder i Europaparlamentet.
§ 11 Sammensætningen af Politisk Forum
Stk. 1 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte.

Stk. 2 Folkevalgte De folkevalgte medlemmer af Politisk Forum (ud over Politisk Leder) udgøres af op til seks, der sidder i kommunalbestyrelser, op til fem, der sidder i Folketinget, op til tre, der sidder i regionsråd og op til en, der sidder i Europaparlamentet.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.