Hovedbestyrelsen: Valg af HB medlemmer på Landsmødet - med geografiske pladser

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
§9 1 Hver storkreds vælger en delegeret til hovedbestyrelsen på det årlige opstillingsmøde. De storkredsvalgte delegerede vælges for to år. Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år. Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på landsmødet. De på landsmøde valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges for 2 år. Halvdelen af Hovedbestyrelsen er på valg hvert år. Halvdelen af pladserne skal besættes af medlemmer fra østdanmark (Københavns, Bornholms, Omegns, Sjællands og Nordsjællands storkreds) og den anden halvdel skal besættes af medlemmer fra vestdanmark (Nordjylland, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland og Fyns storkreds)
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer et større mandat for medlemmerne af hovedbestyrelsen, da de bliver valgt af hele partiet frem for blot de enkelte storkredse. Potentielt tab af geografisk repræsentation i Hovedbestyrelsen - dog med sikring af repræsentation fra begge dele af landet.

Såfremt et af disse forslag ikke vedtages så, følger dette forslag:

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

1 Synes om