Politisk Forum Sammensætning: Kun 10 Landsmødevalgte (version 4)

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 10 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
§10 Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt. §10 Stk. X SammensætningLandsmødet vælger 10 repræsentanter til Politisk Forum.

De valgte konstituerer sig selv med en forperson til at lede arbejdet og en forretningsorden.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
En meget enkel sammensætning af Politisk Forum, som nok især vil være velegnet, hvis Politisk Forum bliver et stående udvalg, der kun har tilsynsmyndighed med udvikling af politik.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.