Rotationsprincip: for HB | Efter 4 år, 2 års pause

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 9 Stk. Stk. 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
En delegeret kan højst vælges til tre på hinanden følgende to-årige perioder Et medlem af hovedbestyrelsen, som ikke er forperson og som er valgt på landsmøde, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af hovedbestyrelsen i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op til hovedbestyrelsen genvindes to år efter, at man mistede retten til at få sit hovedbestyrelsesmedlamsskab genbekræftet.

Forpersonen kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været forperson i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op som forperson genvindes to år efter, at man mistede retten til at få sit hovedbestyrelsesmedlamsskab genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Samme som ovenfor

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.