Eksklusion: Ikke dialogråd i eksklusion del 2

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 18 Stk. 4

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
En eksklusionsproces består af tre faser. Forvarsel: Først afsender den bestyrelse, der starter sagen, et skriftligt forvarsel om mulig eksklusion med angivelse af årsagen herfor til medlemmet og Hovedbestyrelsen. Mæglingsfase: Inden for en til tre uger følges forvarslet op med et mæglingsforløb med Diaglogrådet, så alle parter kan blive klogere på hinanden. Hovedbestyrelsen kan i mæglingsfasen vælge at suspendere medlemmet fra eventuelle tillidsposter. Mæglingsfasen afsluttes med at de involverede parter tager stilling til at indgå en aftale. Såfremt en aftale indgås sendes den til den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen til orientering. Såfremt der ikke er enighed om at indgå en aftale, orienteres den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen inden for en uge herom af Dialogrådet. Beslutningsfase: Senest en uge efter bestyrelserne er orienterede skal den initierende bestyrelse skriftligt meddele medlemmet, hvorvidt eksklusionsforvarslet trækkes tilbage eller opretholdes. Eksklusionsforvarslet kan kun opretholdes af den initierende bestyrelse med mindst 2/3 flertal. En eksklusionsproces består af to tre faser. Forvarsel: Først afsender den bestyrelse, der starter sagen, et skriftligt forvarsel om mulig eksklusion med angivelse af årsagen herfor til medlemmet og Hovedbestyrelsen. Mæglingsfase: Inden for en til tre uger følges forvarslet op med et mæglingsforløb med Diaglogrådet, så alle parter kan blive klogere på hinanden. Hovedbestyrelsen kan i mæglingsfasen vælge at suspendere medlemmet fra eventuelle tillidsposter. Mæglingsfasen afsluttes med at de involverede parter tager stilling til at indgå en aftale. Såfremt en aftale indgås sendes den til den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen til orientering. Såfremt der ikke er enighed om at indgå en aftale, orienteres den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen inden for en uge herom af Dialogrådet. Beslutningsfase: Senest en uge efter bestyrelserne er orienterede skal den initierende bestyrelse skriftligt meddele medlemmet, hvorvidt eksklusionsforvarslet trækkes tilbage eller opretholdes. Eksklusionsforvarslet kan kun opretholdes af den initierende bestyrelse med mindst 2/3 flertal.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sammen som ovenstående

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.