Politisk Leder: Rolle & myndighed (Version 2)

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 12 Stk. 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Nyt stykke - bør være stk.1. Erstatter tekst fra Landsmøde paragraffen, §7 stk 9:

Politisk leder er inspirator. Politisk leder er som en naturlig ledelseskraft en central person i Politisk Forum der fungerer som samlingspunkt for især politiske drøftelser med medlemmer, folkevalgte politikere og kandidater. Politisk leder har det overordnede ansvar for forhandlingerne på Christiansborg og har et overordnet politisk-strategisk ansvar. Politisk Leder har en ret og pligt til at fortolke tidens politiske billede og tale ind i det i en løbende dialog med POFO, HB og folkevalgte. Politisk leder skal sikre samarbejdet med Alternativets Unge.)
Stk. X. Politisk Leder. Politisk Leder har det overordnede ansvar for at lede og løfte det politiske og parlamentariske arbejde i Alternativet.

Politisk Leder har ansvaret for udadtil at kommunikere Alternativets officielle politik, og ret til at lede udviklingen af kommunikationsstrategien.

Politisk Leder har ansvaret for hvordan Alternativet indgår i politiske forhandlinger i Folketinget, og ret til at lede udviklingen af den parlamentariske strategi.

Politisk Leder har et særligt ansvar for at udøvelse af magt i Alternativet sker med inddragelse og gennemsigtighed.Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det er mere korrekt at have en definition af Politisk Leders rolle og myndighed i §12 om Daglig Politisk Ledelse og evt. også i tillæg i §11 om Politisk Forum.

Desuden er den eksisterende beskrivelse relativt uklar om hvilken myndighed og ansvar Politisk Leder har, hvilket efterlader et meget stort rum for fortolkning – lige fra nærmest ingen eller rigtig meget myndighed. Det betyder at en Politisk Leder i hovedsagen må sætte sin vilje igennem med uformel magt. Ved at give Politisk Leder tydelig formel magt bliver det mere klart, hvad Politisk Leder kan bestemme over, og hvad ikke.

I dette forslag gives Politisk Leder mere konkret ansvar og ret til at lede bestemte dele af arbejdet.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.