Politisk Tilvalg: Politisk Forum Alternativets Manifest

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 10 Stk. X

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. X. Alternativets Manifest. Politisk Forum har ansvar for tilsyn med Alternativets manifest og skal på baggrund af, hvis et behov for revision i stigende grad bliver klart blandt medlemmer og folkevalgte, at tage ansvaret for at inddrage alle i en grundig proces om en revision af Manifestet. Den proces skal føre til, at et eller flere forslag til en ny udgave af Manifestet bringes til afstemning på Landsmødet, der er eneste myndighed, som kan ændre det.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Tydeliggører at Politisk Forum har hovedansvaret for at føre tilsyn med manifestet og for en inddragende revisionsproces.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.