Rotationsprincip: for HB | Efter 4 år, 1 års pause

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 9 Stk. Stk. 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
En delegeret kan højst vælges til tre på hinanden følgende to-årige perioder. Et medlem af hovedbestyrelsen, som ikke er forperson, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af hovedbestyrelsen i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op til hovedbestyrelsen genvindes et år efter, at man mistede retten til at få sit hovedbestyrelsesmedlamsskab genbekræftet.

Forpersonen kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været forperson i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op som forperson genvindes et år efter, at man mistede retten til at få sit hovedbestyrelsesmedlamsskab genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ud fra ønske om at det ikke er de samme der bliver siddende i HB for længe. Mindre kontinuitet

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Støtter at forslaget fremsættes.

Der er i dag ingen grænse for hvor længe man kan sidde, hvis man veksler mellem landsmødevalgt og storkredsvalg, eller blot landsmødevalgt.

En lille pause, giver mulighed for at der kan komme nye kræfter til, men forhindre ikke erfaringsoverførsel.

1 Synes om

Hvad er for længe? 6 år er selvfølgelig længere end 4 år. 3 perioder flere end 2. Men hvornår forsvinder kontinuiteten og det at kunne følge udviklingen af sit arbejde til dørs? Overvejelser ønskes.