Udvikling af politiske visioner


Vedtagne visioner Visioner under udvikling Visioner under udvikling - det kan ske flere gange i en visions udarbejdelse. Visioner der afventer behandling i Politisk Forum Her ligger de visioner, der efter høringsperioden er blevet gennemskrevet af projektgruppen og nu afventer behandling i Politisk Forum. Du er velkommen til at klæde medlemmer af Politisk Forum på med kommentarer, men teksten ligger fast med mindre Politisk Forum beslutter andet. Visioner i høring Her kan du finde de politiske visioner, der er i høring og derfor er åbne for input inden de gennemskrives af projektgruppen. Derefter behandles visionerne i Politisk Forum.
Kategoridefinition for Udvikling af politiske visioner [Udvikling af politiske visioner] (1)
Vision for tro- og livssynssamfund ( 2 ) [Visioner i høring] (24)
Ubetinget Basisindkomst/Borgerløn ( 2 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (31)
Vision for arbejdspladserne i grundskolen [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (6)
Vision for velfærdsarbejdspladser - overordnet [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (7)
Helbred og helhed - Delvision 6: Mental trivsel [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (14)
Helbred og helhed - Delvision 5: Flere metoder [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (11)
Helbred og helhed - Delvision 4: Styring og prioritering [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (9)
Helbred og helhed - Delvision 3: Tillid til medarbejdernes og ledernes faglighed [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (9)
Helbred og helhed - Delvision 2: Borgeren – medinddragelse og selvbestemmelse [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (8)
Helbred og helhed - Delvision 1: Forebyggelse & sundhedsfremme [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (11)
Helbred og helhed (overordnet vision) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (20)
Socialpolitisk vision ( 2 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (26)
Delvision 1: En fri og mangfoldig ældrepleje for mennesker med særlig brug for andres hjælp [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (1)
Delvision 2: Et meningsfuldt hverdagsliv for de mere ressourcestærke seniorer [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (1)
Meningsfulde, sunde og aktive liv - for seniorer i alle aldre ( 2 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (22)
IT og Digitale Frihedsrettigheder ( 2 3 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (51)
"En alternativ straffe- og offerretspolitik" - en empatisk, bæredygtig og forebyggende indsats ved personfarlig kriminalitet [Vedtagne visioner] (5)
Plads til familieliv ( 2 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (26)
Uddannelse for en bæredygtig fremtid - Videregående uddannelse og forskningspolitik [Visioner under udvikling] (3)
Et sammenhængende Danmark ( 2 3 ) [Vedtagne visioner] (40)
Vision for ungdomsuddannelserne [Vedtagne visioner] (3)
Global beskyttelse og mobilitet [Visioner under udvikling] (2)
Danmark som humanitær stormagt [Visioner under udvikling] (2)
Globale fællesskaber [Visioner under udvikling] (2)
Global bæredygtig omstilling [Visioner under udvikling] (2)
Global lighed [Visioner under udvikling] (2)
Danmark – det bedste land for verden [Visioner under udvikling] (2)
Vision for videregående uddannelse og forskning [Visioner under udvikling] (2)
Vision for grundskolen - sammenskriv af eksisterende vision [Visioner under udvikling] (2)