Udvikling af politiske visioner


Visioner under udvikling Visioner under udvikling - det kan ske flere gange i en visions udarbejdelse. Vedtagne visioner Visioner der afventer behandling i Politisk Forum Her ligger de visioner, der efter høringsperioden er blevet gennemskrevet af projektgruppen og nu afventer behandling i Politisk Forum. Du er velkommen til at klæde medlemmer af Politisk Forum på med kommentarer, men teksten ligger fast med mindre Politisk Forum beslutter andet. Visioner i høring Her kan du finde de politiske visioner, der er i høring og derfor er åbne for input inden de gennemskrives af projektgruppen. Derefter behandles visionerne i Politisk Forum.
Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Udvikling af politiske visioner 1 1. November, 2016
IT og Digitale Frihedsrettigheder 51 6. Marts, 2019
Vision for tro- og livssynssamfund 31 6. Marts, 2019
Vision for dyrevelfærd 20 6. Marts, 2019
Ubetinget Basisindkomst/Borgerløn 31 18. December, 2017
Vision for arbejdspladserne i grundskolen 6 25. Oktober, 2017
Vision for velfærdsarbejdspladser - overordnet 7 25. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 6: Mental trivsel 14 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 5: Flere metoder 11 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 4: Styring og prioritering 9 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 3: Tillid til medarbejdernes og ledernes faglighed 9 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 2: Borgeren – medinddragelse og selvbestemmelse 8 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 1: Forebyggelse & sundhedsfremme 11 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed (overordnet vision) 20 13. Oktober, 2017
Socialpolitisk vision 26 27. August, 2017
Delvision 1: En fri og mangfoldig ældrepleje for mennesker med særlig brug for andres hjælp 1 24. August, 2017
Delvision 2: Et meningsfuldt hverdagsliv for de mere ressourcestærke seniorer 1 24. August, 2017
Meningsfulde, sunde og aktive liv - for seniorer i alle aldre 22 18. August, 2017
"En alternativ straffe- og offerretspolitik" - en empatisk, bæredygtig og forebyggende indsats ved personfarlig kriminalitet 5 11. Marts, 2017
Plads til familieliv 26 10. Marts, 2017
Uddannelse for en bæredygtig fremtid - Videregående uddannelse og forskningspolitik 3 1. Februar, 2017
Et sammenhængende Danmark 40 1. Februar, 2017
Vision for ungdomsuddannelserne 3 30. Januar, 2017
Global beskyttelse og mobilitet 2 6. November, 2016
Danmark som humanitær stormagt 2 6. November, 2016
Globale fællesskaber 2 6. November, 2016
Global bæredygtig omstilling 2 6. November, 2016
Global lighed 2 6. November, 2016
Danmark – det bedste land for verden 2 6. November, 2016
Vision for videregående uddannelse og forskning 2 5. November, 2016