Udvikling af politiske visioner


Visioner i høring Her kan du finde de politiske visioner, der er i høring og derfor er åbne for input inden de gennemskrives af projektgruppen. Derefter behandles visionerne i Politisk Forum. Vedtagne visioner Visioner under udvikling Visioner under udvikling - det kan ske flere gange i en visions udarbejdelse. Visioner der afventer behandling i Politisk Forum Her ligger de visioner, der efter høringsperioden er blevet gennemskrevet af projektgruppen og nu afventer behandling i Politisk Forum. Du er velkommen til at klæde medlemmer af Politisk Forum på med kommentarer, men teksten ligger fast med mindre Politisk Forum beslutter andet.
Kategoridefinition for Udvikling af politiske visioner [Udvikling af politiske visioner] (1)
IT og Digitale Frihedsrettigheder ( 2 3 ) [Vedtagne visioner] (52)
Vision for tro- og livssynssamfund ( 2 ) [Vedtagne visioner] (31)
Vision for dyrevelfærd [Vedtagne visioner] (20)
Ubetinget Basisindkomst/Borgerløn ( 2 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (31)
Vision for arbejdspladserne i grundskolen [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (6)
Vision for velfærdsarbejdspladser - overordnet [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (7)
Helbred og helhed - Delvision 6: Mental trivsel [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (14)
Helbred og helhed - Delvision 5: Flere metoder [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (11)
Helbred og helhed - Delvision 4: Styring og prioritering [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (9)
Helbred og helhed - Delvision 3: Tillid til medarbejdernes og ledernes faglighed [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (9)
Helbred og helhed - Delvision 2: Borgeren – medinddragelse og selvbestemmelse [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (8)
Helbred og helhed - Delvision 1: Forebyggelse & sundhedsfremme [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (11)
Helbred og helhed (overordnet vision) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (20)
Socialpolitisk vision ( 2 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (26)
Delvision 1: En fri og mangfoldig ældrepleje for mennesker med særlig brug for andres hjælp [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (1)
Delvision 2: Et meningsfuldt hverdagsliv for de mere ressourcestærke seniorer [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (1)
Meningsfulde, sunde og aktive liv - for seniorer i alle aldre ( 2 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (22)
"En alternativ straffe- og offerretspolitik" - en empatisk, bæredygtig og forebyggende indsats ved personfarlig kriminalitet [Vedtagne visioner] (5)
Plads til familieliv ( 2 ) [Visioner der afventer behandling i Politisk Forum] (26)
Uddannelse for en bæredygtig fremtid - Videregående uddannelse og forskningspolitik [Visioner under udvikling] (3)
Et sammenhængende Danmark ( 2 3 ) [Vedtagne visioner] (40)
Vision for ungdomsuddannelserne [Vedtagne visioner] (3)
Global beskyttelse og mobilitet [Visioner under udvikling] (2)
Danmark som humanitær stormagt [Visioner under udvikling] (2)
Globale fællesskaber [Visioner under udvikling] (2)
Global bæredygtig omstilling [Visioner under udvikling] (2)
Global lighed [Visioner under udvikling] (2)
Danmark – det bedste land for verden [Visioner under udvikling] (2)
Vision for videregående uddannelse og forskning [Visioner under udvikling] (2)