Udvikling af politiske visioner


Visioner i høring Her kan du finde de politiske visioner, der er i høring og derfor er åbne for input inden de gennemskrives af projektgruppen. Derefter behandles visionerne i Politisk Forum. Visioner under udvikling Visioner under udvikling - det kan ske flere gange i en visions udarbejdelse. Vedtagne visioner Visioner der afventer behandling i Politisk Forum Her ligger de visioner, der efter høringsperioden er blevet gennemskrevet af projektgruppen og nu afventer behandling i Politisk Forum. Du er velkommen til at klæde medlemmer af Politisk Forum på med kommentarer, men teksten ligger fast med mindre Politisk Forum beslutter andet.
Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Udvikling af politiske visioner 1 1. November, 2016
IT og Digitale Frihedsrettigheder 51 6. Marts, 2019
Vision for tro- og livssynssamfund 31 6. Marts, 2019
Vision for dyrevelfærd 20 6. Marts, 2019
Ubetinget Basisindkomst/Borgerløn 31 18. December, 2017
Vision for arbejdspladserne i grundskolen 6 25. Oktober, 2017
Vision for velfærdsarbejdspladser - overordnet 7 25. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 6: Mental trivsel 14 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 5: Flere metoder 11 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 4: Styring og prioritering 9 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 3: Tillid til medarbejdernes og ledernes faglighed 9 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 2: Borgeren – medinddragelse og selvbestemmelse 8 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed - Delvision 1: Forebyggelse & sundhedsfremme 11 13. Oktober, 2017
Helbred og helhed (overordnet vision) 20 13. Oktober, 2017
Socialpolitisk vision 26 27. August, 2017
Delvision 1: En fri og mangfoldig ældrepleje for mennesker med særlig brug for andres hjælp 1 24. August, 2017
Delvision 2: Et meningsfuldt hverdagsliv for de mere ressourcestærke seniorer 1 24. August, 2017
Meningsfulde, sunde og aktive liv - for seniorer i alle aldre 22 18. August, 2017
"En alternativ straffe- og offerretspolitik" - en empatisk, bæredygtig og forebyggende indsats ved personfarlig kriminalitet 5 11. Marts, 2017
Plads til familieliv 26 10. Marts, 2017
Uddannelse for en bæredygtig fremtid - Videregående uddannelse og forskningspolitik 3 1. Februar, 2017
Et sammenhængende Danmark 40 1. Februar, 2017
Vision for ungdomsuddannelserne 3 30. Januar, 2017
Global beskyttelse og mobilitet 2 6. November, 2016
Danmark som humanitær stormagt 2 6. November, 2016
Globale fællesskaber 2 6. November, 2016
Global bæredygtig omstilling 2 6. November, 2016
Global lighed 2 6. November, 2016
Danmark – det bedste land for verden 2 6. November, 2016
Vision for videregående uddannelse og forskning 2 5. November, 2016