Udvikling af politiske visioner


Emne Svar Aktivitet
Vision for grundskolen - sammenskriv af eksisterende vision 2 5. November, 2016
Vision for uddannelse - overordnet 2 5. November, 2016
Global politik – Global beskyttelse og mobilitet 1 5. November, 2016
Global politik - Danmark som humanitær stormagt 2 6. November, 2016
Global politik – Globale fællesskaber 2 6. November, 2016
Global politik – Global bæredygtig omstilling 2 5. November, 2016
Global politik – Global lighed 2 5. November, 2016
Global politik – Danmark - Det bedste land for verden 2 5. November, 2016