Global politik – Global lighed

Visionstekst

Alternativet ønsker en verden, hvor mennesker fødes med lige rettigheder og har samme muligheder for at leve et liv i værdighed fri for fattigdom og med fuld adgang til uddannelse, sundhed og sikkerhed.

Vi ønsker en verden, hvor alle lande indgår i ligeværdige relationer, hvor vi dyrker fællesskabet og fejrer mangfoldighed på tværs af kulturer og nationaliteter og hvor der er plads til forskellige opfattelser af ”det gode liv”. Vores vision er en verden, hvor udviklingsbistand ikke længere er nødvendig, fordi vilkår for handel og industri er retfærdige, og de systemiske årsager til fattigdom er udryddet.

I kampen mod ulighed er det vigtigt at erkende, at penge er blevet til en selvstændig kraft i vores samfund. Løsrevet fra realøkonomien foregår et svimlende antal transaktioner, som ingen reel værdi skaber, men alene flytter rundt på værdier gennem spidsfindige væddemål kaldet finansielle derivater. Gennem spekulative bobler og unødvendige kriser trækker de superrige desuden enorme værdier ud af samfundet og skaber kolossale formuer, ofte skjult i skattely.

For at komme dette aspekt af den strukturelle ulighed til livs er der brug for stop for alle skattely, skat på finansielle transaktioner og derivater, som ikke tjener produktive formål og en global skat på formuer, der er større end noget menneske meningsfuldt kan bruge. Sådanne skridt vil dæmme op for kapitalens naturlige tendens til at koncentreres på stadig færre hænder og sikre, at alle har mulighed for at deltage i samfundets udvikling.

Tre konkrete forslag

 1. Forbud imod skattely og/eller samarbejde med skattely.
 2. Skat på finansielle transaktioner, som ingen produktionsmæssig værdi har.
 3. Skat på formuer over en hvis grænse.

Tre ulemper

 1. Det vil blive sværere at blive super-super rig og udnytte andres arbejdskraft i ekstrem grad.
 2. Finansystemet vil i højere grad blive reguleret er dermed få indskrænket nogle af deres nuværende friheder. Det vil blive udlagt som en ulempe af de super liberale.
 3. Det vil kræve en global lovgivning af gennemføre effektivt. Dette vil blive udlagt som en ulempe af nationalister og andre som er imod globale tiltag.

Baggrund for visionen

Alternativet savner en vision for det globale felt. Der blev i marts 2016 igangsat en proces som har været meget tumultagtig og en del af de involverede har oplevet at processen savnede reel forankring i grundlæggende idé med politikudvikling nedefra og en uigennemsigtig proces.
Det oprindelige udkast til vision savnede dog i høj grad forbindelse til outputtet fra pola’erne og var desuden meget ukonkret. Dette, kombineret med den meget omtumlede proces førte til dette alternative forslag.

Hvordan er visionen udarbejdet

fordi vi oplevede dette manglede substans.

Den oprindelige gruppe har som nævnt været meget omtumlet. Procesleder Jeppe Hauberg trådte efter gentagen kritik ud af gruppen 18.08; Rolf Jackson blev fra start af forment adgang til gruppen og Annette Grarup trådte ligeledes ud af gruppen grundet samarbejdsvanskeligheder. Da det endelige resultat af den oprindelige gruppes arbejde blev offentliggjort var det vagt og savnede basis i de afholdte pola’er. Dette gjorde at Rolf Jackson og Jeppe Hauberg tog initiativ til at lave dette alternative forslag.
Skriveproces: Det alternative forslag startede som et opslag af Rolf Jackson på dialog. I udarbejdelsen af det ”alternative” forslag har vi forsøgt at lægge os så tæt som muligt op af det input fra polaerne, som har været tilgængeligt i skriveprocessen, og på Facebook: “Alternativet Global Politik”, Gruppen blev oprettet i april, med det formål at skabe mulighed for global debat imens pola’erne blev afviklet, og sikre Gennemsigtighed mht. de gennemførte pola’er. Referater fra pola’erne er at finde under “Filer” i gruppen.
Efter at forslaget blev modtaget meget positivt af brugerne på Dialog og på en række møder om global politik, blev det besluttet at videreudvikle forslaget til et egentligt visionsforslag. I den forbindelse er kommentarer fra medlemmerne blevet indarbejdet igennem to runder på Dialog fra d. 20/9 – 7/10 og fra d. 10/10 – 24/10. Se detaljer om brugernes feedback i dokumentet ”KommentarerGlobalPolitikFinal.docx” på Dialog.

Hvem har været inddraget

Rolf Jackson og Jeppe Hauberg Hansen er forfattere til visionen som bygger på otte polaer afholdt over hele landet. I gruppen ”Global politik” ligger referater tilgængeligt. Visionen har i to runder ligget på Dialog i hhv 20 og 14 dage og der er blevet reageret på alle indkomnde kommentarer. Dertil kommer alle de som aktivt støtter forslaget som har læst og i nogle tilfælde kommenteret via email på indholdet. Vi har generelt haft en åben og gennemsigtig proces uden polemik eller konflikter.

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Visionen har været på Dialog i to omgange og begge gange er input fra brugerne blevet integreret i teksten. Vi har gjort os umage i videst mulige omfang at forholde os specifikt til hver enkelt forslag og redegøre for enten de ændringer vi har indført eller hvorfor vi ikke mener at det er en god idé at lave de foreslåede ændringer.
På dialog kan man finde dokumentet ”KommentarerGlobalpolitikFinal.pdf” som rummer kommentarer til sidste runde af feedback.
Egentligt visionsforslag: Alternativets globale politik ‐ Alternativt polabaseret forslag

Første opslag: Global Politik - et Alternativt visionsoplæg
Nederst i denne tråd er et dokument ”Kommentarer til global politik-runde1.pdf” hvor kommentarer til første runde af feedback er delt.

Visionsstillere

 1. Rolf Jackson
 2. Armin Vauk
 3. Astrid Carl
 4. Ib Foder
 5. Ivan Normann Andersen
 6. Jeppe Hauberg Hansen
 7. Mogens Nielsen
 8. Niels Boye
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Ross Jackson
 11. Ruth Johnsen
 12. Suna Kate Palsholm
 13. Tanja Schjellerup
 14. Tea Jarlkov
 15. Tommy Schouw

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.