Global Politik - et Alternativt visionsoplæg

AlternativetGlobalPolitik_kort.pdf (152.8 KB)
Global_POLA_kommentarer.pdf (170.1 KB)
Vision for Alternativets globale politik.pdf (179.3 KB)

I foråret blev den globale politikudvikling skudt i gang af Rasmus Nordqvist. Det var et uhyre vigtigt projekt, idet de vigtigste politiske udfordringer vi står overfor helt eller delvist skyldes globale forhold, uden for vores direkte kontrol. Når der er så meget på spil er der god grund til at tage en grundig debat om politik udviklingen. Af denne grund blev der også sat ikke mindre end 10 POLA’er i værk over hele landet. Ud af disse, og gennem debatten på nettet blev formuleret en lang række idéer til Alternativets politik.

MEN… når man kigger på det output som skrivegruppen er kommet med bliver man slået over hvor FÅ af de idéer som er blevet foreslået faktisk er INKLUDERET i visionsoplægget. Vedhæftet til dette opslag er en oversigt over de idéer jeg har kunnet uddrage af referater som ligger i FB gruppen “Global Politik”: https://www.facebook.com/groups/AlternativetGlobalPolitik/

Dertil kommer at oplægget er meget langt (16.800 tegn uden mellemrum) og savner substans. Der er mange fine tanker, men også mange gentagelser og vage udsagn som mest udtrykker hensigter om en bedre verden, men ikke siger noget konkret om hvordan vi ser vejen derhen (altså politiske initiativer).

Endelig har processen omkring Global Politik på mange måder har været problematisk.
Blandt vigtige faktorer kan nævnes:

  • Tovholderen (Laila Stockmar) har (så vidt jeg er orienteret) i perioden været ansat på den Grønne gang, og kan således ikke siges at være uvildig.
  • Politisk sekretariat (ved Mikkel Nørskov) har blandet sig i en række detaljer og personsager omkring afvikling af POLA’er (som burde været et medlemsanliggende).
  • Processen omkring POLA’er har været karakteriseret af manglende referater, og i skrivegruppen: en lang række uløste konflikter og en stor mangel på gennemsigtighed.

Samlet set betyder det at det forslag som ligger fra skrivegruppen i alt væsentligt må betragtes som Rasmus Nordqvists forslag, og IKKE et forslag som er født igennem en åben og gennemsigtig medlemsindragende proces. Derfor mener jeg at vi som medlemmer bør tage fat i de mange gode idéer som POLA’er og medlemmer har bidraget med, og insistere på at disse kommer med i vores fælles vision.

I stedet for at gå i detaljer med manglerne i skrivegruppens forslag har jeg forsøgt at lave et forkortet visionsoplæg, som bevarer den samme struktur men integrerer en række af de konkrete forslag fra POLA’erne som ikke er taget med.

Jeg synes vi har brug for en debat om SUBSTANSEN i vores globale politik, og hvis du vil have indflydelse på retningen er det nu du skal gøre din stemme gældene.

NB:
“AlternativetGlobalPolitik_kort.pdf” er mit forsøg på at kondensere visionen (se nedenfor) og skrive resultater fra POLA’er ind.
“Global_POLA_kommentarer” er en opsamling på idéer der er kommet fra POLA’erne.
“Vision for Alternativets globale politik.pdf” er det oprindelige udkast fra Rasmus og skrivegruppen, blot samlet i ET dokument så man kan læse det i sin helhed.

Bedre skriv: Men det er helt utroeligt at befolkningstilvæksten ikke nævnes med et ord. Vi bør arbejde via handels og ulandspolitikken for at der tilføres økonomiske ressourcer til familieplanlægning i lande med høj befolkningstilvækst. Dertil kommer folkeoplysning og ligestilling af køn i det lokale samfund i fx Afrika. Vi vi ikke får styr på den demografiske udvikling kan intet problem løses lige fra naturbeskyttelse til folkevandringer.

1 Like

Global-processen var meget stor, og tiden lille - det var en stor udfordring. Vi lå vandret, og det gik, selv om det gik stærkt. Kan gøres bedre - yes - det gør vi næste gang !
Det største problem kom da der blev fremlagt et visionsforslag i maj, som ikke medtog ret meget fra POLA’erne. Derfra har det været “op ad bakke” at få kørt skriveprocessen forfra - altså tage udgangspunkt i POLA’erne, og derefter rette til.

Dette forslag som Rolf lægger op her dækker over et kæmpe arbejde, på de kun 3,5 sider; “AlternativetGlobalPolitik_kort.pdf”, der er et Alternativt forslag. Det er en kombination af den visonstekst der er lagt på Dialog til debat, og de mange gode udsagn fra de 8 POLA’er.
Det er kort og præcist, og udstikker en proaktiv retning for de forandringer vi må arbejde for - og da det medtager de fleste af konklusionerne fra de 8 afholdte POLA’er (som er udeladt i det oprindelige forslag), vil jeg anbefale at debatten herefter tager udgangspunkt i det forslag Rolf har sat op.

1 Like

Heej Jeppe
jeg er medlem af politisk forum og skal være med til at tage stilling til det indsendte materiale.
Det er træls, at processen har været så dårlig, at poladeltagere ikke rigtig kan se sig selv, i det fremsendte materiale. Rolf har som du påpeget, skrevet et alternativt forslag. Det ser godt ud, er kort og konkret. Flot arbejde.
Mit problem er, at jeg ikke kan sætte mig rigtig ind i, hvad der er klogt at gøre nu. Hvor mange af pola deltagere finder Rolfs forslag tilfredsstillende lige som du, har du ide om det ?
Undrer mig også over, hvorfor dialgen kommer nu med kort varsel og længe før, der skal holdes møde i politisk forum. det betyder, at vi med meget kort varsell er blevet bedt om at holde møder i vores kredse- tror ikke mange kan nå det.:slight_smile:
Diaalogen vil være præget af hastværk og måske mangel på seriøsitet. Hvis man med god varsel kan holde møde i kredsen, vil det være godt for os alle. Det vil hindre en foortsættelse af den uheldige proces.

Hej Ruth og tak for den positive feedback på skrivet. Mht hvordan POFO medlemmer forholder sig til det, så ved vi det ikke endnu. Det må debatten vise.

Hej Rolf.
Selv tak. Du er meget pragmatisk , kon kret og nem at læse,og det sætter jeg stor pris på. Jeg har gjort min kreds opmærksom på dit indlæg. Jeg er gået lidt i tænkepause og tænker at gå på dialog på søndag i håb om , at jeg kan bidrage med konstruktive tanker til dit indlæg .
Jeg er ikke i tvivl om , at det må Være her, vi lægger vore kræfter i pofo.
Gode hilsener Ruth

1 Like

Hej Ruth -

Ja, jeg forstår heller ikke den korte behandlings-tid. Vi startede
arbejdet 22.03 … og det har ligget stille i over 2 mdr.

Hvis flere synes som du, så bliver der nok mere tid til debat.

Jeppe

RuthJohnsen skrev den 2016-09-21 11:16:

Ruth [1] RuthJohnsen [1] Medlem
21. September

Heej Jeppe
jeg er medlem af politisk forum og skal være med til at tage stilling til det indsendte materiale.
Det er træls, at processen har været så dårlig, at poladeltagere ikke rigtig kan se sig selv, i det fremsendte materiale. Rolf har som du påpeget, skrevet et alternativt forslag. Det ser godt ud, er kort og konkret. Flot arbejde.
Mit problem er, at jeg ikke kan sætte mig rigtig ind i, hvad der er klogt at gøre nu. Hvor mange af pola deltagere finder Rolfs forslag tilfredsstillende lige som du, har du ide om det ?
Undrer mig også over, hvorfor dialgen kommer nu med kort varsel og længe før, der skal holdes møde i politisk forum. det betyder, at vi med meget kort varsell er blevet bedt om at holde møder i vores kredse- tror ikke mange kan nå det.
Diaalogen vil være præget af hastværk og måske mangel på seriøsitet. Hvis man med god varsel kan holde møde i kredsen, vil det være godt for os alle. Det vil hindre en foortsættelse af den uheldige proces.


Besøg emnet [2] eller svar på denne email for at svare.

SOM SVAR PÅ

Hauberg_Hansen [3] Jeppe Hansen [3] Politisk Forum
21. September

Global-processen var meget stor, og tiden lille - det var en stor udfordring. Vi lå vandret, og det gik, selv om det gik stærkt. Kan gøres bedre - yes - det gør vi næste gang ! Det største problem kom da der blev fremlagt et visionsforslag i maj, som ikke medtog ret meget fra POLA’erne. Derfra har d…


Besøg emnet [2] eller svar på denne email for at svare.

Klik her [4] hvis du ikke længere vil modtage disse emails.

Links:
[1] https://dialog.alternativet.dk/users/ruth
[2]
Global Politik - et Alternativt visionsoplæg
[3] https://dialog.alternativet.dk/users/hauberg_hansen
[4]
https://dialog.alternativet.dk/email/unsubscribe/dd667f1f047bbe32de059f474e732f58449f3e810589cd3d5dc903b2c0f3aa5c

Skal vi ikke lade processen ligge og diskutere indholdet: Visionen er mangelfuld fordi forslagsstillerne ikke tager hensyn til, at befolkningstilvæksten i Mellemøsten og Afrika bidrager til at udløse krige og folkevandringer som rammer Europa og Danmark. Jeg ved godt at under udvikling i disse lande, ressource udnyttelse og kynisme fra Europa’s side er skyld i mange ulykker som nu sker i de lande. Selvfølgelig er der noget i visions forslaget der adresser disse urimeligheder. Men vi står i en akut situation, hvor prognosen for Afrika er 4 milliarder mennesker. Hverken dyr eller natur kommer til at overleve. Vi må have et vision for hvordan vi imødekommer dette problem her og nu. Det kræver målrettet familieplanlægning, oplysning, ligestilling, udvikling og bedre handelsforhold for mindre producenter i Afrika. Alle redskaber skal i brug også de umiddelbare og kortsigtede. Det dur ikke at tænke 30 år ud i fremtiden. Vi må handle målrettet her og nu. Derfor skal vi også fortælle regeringerne i Afrika at der er betingelser for at få hjælp og gode handelsaftaler. Det kræver samarbejde om at løse den demografiske udfordring. Hvis den ikke løses så hurtigt som muligt, er alt håb ude. Momentum i befolkningstilvæksten er enorm, fordi en stor generation når den fødedygtige alder. Kenyas befolkning er steget fra 9 mio personer i 1969 til 68 mio i dag. Og 130 mio. ligger i kortene om 25 år. Det er 7 gange op! Intet land kan følge med. Jobs, uddannelse, landbrug osv. Det er så voldsom en udvikling. At ignorer det er totalt uansvarligt. Jeg er skuffet over at folkene i Alternativet bagatalliserer befolkningstilvæksten med en masse gode langsigtede forslag som næppe bliver til virkelighed i en korrupt og overbefolket verden. Vi har også pligt til at tjene Danskernes ve og vel og det gør vi ikke i en verden, hvor tilflytning til vores del af verden er ude af kontrol på grund af befolkningstilvæksten.

Det alternative visionsoplæg fra Rolf vælger jeg at tage afsæt i. Det er pragmatisk, kort og let læseligt, det tager respektfuldt afsæt i det materiale der foreligger.

Jeg har nogle forholdsvis få ønsker/spm/forslag til lidt småjusteringer.

Jeg følger den disposition, der er anvendt i forslaget.

Danmark: Det Bedste Land for Verden

Globale strukturer:
Hvad er det for ‘globale strukturer’ der tales om? Kan det konkretiseres ? Jeg tænker, at det er den underlæggende kapitalismekritik,der gøres gældende? Men man kan jo godt omvendt sige, at FN faktisk også repræsenterer nogle globale strukturer, der har haft indflydelse på verden siden anden verdenskrig.Derfor er det vigtigt for forståelsen, at strukturbegrebet defineres.

Bæredygtighed:
Jeg synes, det er fint at udvide og gøre bæredygtighedsproblematikken central, men det bliver meget bredt, når bæredygtighed angår alle forhold i verden fra produktion af fødevarer til energi til politik, jura etc. Måske dette begreb kan konkretiseret?

DK skal være førende i bæredygtig omstilling og gå foran med et godt eksempel.
Nogle gode konkrete eksempler/visioner vil skabe mere klarhed tror jeg.

Global lighed
Lige rettigheder, fri for fattigdom osv knytter sig til begrebet frihed. Det må efter min vurdering godt sættes ind i overskriften således:
Frihed og lighed. Frihed fra fattigdom og arbejdsløshed osv.

Global bæredygtig omstilling
Måske nogle ord om, at her kan DK godt gå forrest og vise sig som et eksempel?

Globale fællesskaber
Tanken om en nordeuropæisk union er spændende. Men står det måske lidt i kontrast til ideen om ‘globale fællesskaber’. Hvorfor ikke sige, at Norden udgør et kolossalt divergerende geografisk og folkeligt område, særlig hvis Grønland regnes med, så lad os gå foran her og høste erfaringer, som kan bruges globalt. Med andre ord tænke globalt men handle lokalt.

Danmark som humanitær stormagt

DKs rolle som mægler og konfliktløser ligger godt til et lille lands muligheder. Erfaringerne med indsatser i Irak, Afghanistan og Libyen har i hvert fald ikke være gode. Men hvad med terror? Det nævnes ikke og er jo dog en realitet, man må forholde sig til både ude og hjemme. Herunder radikalisering, Syriens-krigere etc.

Global beskyttelse og mobilitet
Er enig i hovedtrækkene her, men det er noget ukonkret, hvad løsningen er. Kan DK gå foran og forsøge at skabe arbejdspladser i udvalgte regioner i samarbejdslande, hvorfra rigtig mange rejser ud? Her tænker jeg særligt på Afrika som er tæt på, som vokser kraftigt befolkningsmæssigt. Kan man måske i samarbejde med danske produktionsvirksomheder skabe vækst lokalt, ikke udflytning af produktion naturligvis.

Venlig hilsen Ruth Johnsen pofo medlem for Sjællands Storkreds

Der bør stå i visionen til Politisk Forum følgende for Global Politik:

Befolkningstilvækstudfordringen

"Alternativet anerkender, at verden står i nogle demografiske udfordringer med hensyn til befolkningstilvæksten især i Afrika og Mellemøsten. Derfor må vi yde betydelig ulandshjælp, der fremmer målrettet familieplanlægning og ligestilling mellem køn. Erfaringer har vist, at en sådan indsats faktisk virker til at sænke fertiliteten i lande som fx Thailand for 30 år siden.

Det kan naturligvis ikke stå alene: Både økonomisk og social udvikling herunder uddannelse i de pågældende lande er afgørende for at fødselstallet falder.

Vi må insistere via handelsaftaler og internationale samarbejdsaftaler på, at de enkelte lande i Afrika og Mellemøsten er samarbejdsvillige til at løse den demografiske udfordring, dels for deres egen skyld, men også fordi ukontrolleret befolkningstilvækst er ensbetydende med at tilflytningen til Europa stiger. Alternativet anerkender, at befolkningerne i Europa har vist politisk modvilje mod en større tilstrømning af asylansøgere og flygtninge, så det er netop vigtigt at adressere de underligende årsager til folkevandringer. Det er vigtigt at gøre for at sikre fred i verden."

Kære Niels Poul.

Dejligt at diskutere indhold og udviklingspolitik. Jeg er enig med dig i at vi skal have noget med om befolkningstilvækst - det er vigtigt især for et grønt parti. Derimod er jeg ikke vild med din tilgang i det du foreslår. Jeg synes det tenderer en tone om at vi skal missionere, tvinge og betinge udviklingslandene til at gøre noget ved befolkningstilvæksten. Det mener jeg ikke vi hverken kan eller skal. Vi kan gå i dialog og i øvrigt støtte på alle de områder som forskning og erfaring viser har en betydning for at befolkningstallet stabiliserer sig på et lavere niveau. Der er meget få positive erfaringer med at sætte betingelser på det her område, hvorimod uddannelse, ligestilling, udvikling, oplysning, som du også skriver er vejen frem og bør være Alternativets tilgang. Jeg foreslår altså i stedet for din formulering følgende formulering;

"Befolkningstilvæksten især i nogle dele af verden repræsenterer også en udfordring for klodens klima og ressourcer. Danmark kan støtte udviklingslande i at adressere denne udfordring med egne politikker og tilgange. Erfaringer viser at en generel økonomisk udvikling, mere ligestilling mellem kønnene, uddannelse og bedre adgang til seksuel og reproduktiv sundhed er elementer i en sådan politik. Danmark har særlige ekspertiser på seksuel og reproduktiv sundhed og Alternativet vil arbejde for at dette område også fremover prioriteres i den danske udviklingsbistand.”

PS. Du mener forhåbentlig ikke at vi skal sænke fertiliteten :wink: men derimod fødselstallet - hvis du mener fertiliteten så er det jo bare vores overvældende “gode” erfaringer for at nedsætte sædkvaliteten vi skal eksportere :wink:

Hvis denne formulering er mere spiseligt for Alternativet synes jeg bestem vi skal bruge din version. Det vigtigste for mig er at vi få noget ind i Global Politik vedr. befolkningstilvæksten, så jeg takker for bidraget.

1 Like

Jeg synes at den korte udgave er rigtig god. Den vil jeg godt støtte.

2 Likes

Jeg synes også, at den korte version er rigtig god. Med supplement af afsnittet om begrænsning af befolkningstilvæksten.
Jeg mangler dog et afsnit i Global Lighed, der handler om visionen om global ubetinget basisindkomst. Visionen kunne lyde således:

Det er retfærdigt, grundlæggende emanciperende og en forudsætning for udvikling af demokratisk udvikling, at alle mennesker er sikret en grundlæggende basisindkomst, et gratis og let tilgængeligt uddannelsessystem og et gratis og let tilgængeligt sundhedssystem. Disse tiltag kan tænkes at blive financieret af skat på ressourcer og financielle transaktioner som beskrevet.

Jeg mener, at denne formulering konkretiserer tankerne om frihed og lighed, begreber der bruges i flæng af flere politiske retninger, og med mange forskellige fortolkninger. Det, der er afgørende, er følelsen af frihed og lighed hos den enkelte, og det kan UBI (ubetinget basisindkomst), uddannelse og sundhed bidrage til.
V.h. Christa If Jensen, POFO suppleant, Nordsjælland.

Ps. Forøvrigt vil UBI også bidrage til at begrænse befolkningstilvæksten ved bl.a. At frigøre og mægtiggøre kvinder, så de i tryghed kan udvikle deres eget liv i ligeværd med mænd.

Hej Christa Og tak for din positive melding. Jeg er enig I at det vil være naturligt at sige noget om befolkningstilvækst. Mht UBI er situationen dog at dette IKKE er en del af Alternativets program. Det er besluttet at opfordre til eksperimenter med UBI, men det er ikke Alternativets politik at indføre UBI.

Logisk set giver det derfor ikke mening at advokere for at indføre noget på globalt plan som man ikke engang har som politik på lokalt plan. Det er i øvrigt et punkt der deler vandende meget i Alternativet.

Hej Rolf!
Jeg står lidt uforstående overfor din kommentar. POFO beslutter da nye visioner, ikke? Altså må det da være irrelevant, hvad der allerede er besluttet. Jeg foreslår afsnittet om UBI i den globale politik. Ligesom jeg vil prøve at initiere rammer for eksperimenter med UBI for kontanthjælpsmodtagere eller andre grupper, eller eksperimenter som i Århus til KV17. Jeg mener bestemt, at det er Å-ånd at arbejde både globalt og lokalt.

Jeg synes der kommer gode forslag på bordet. At tænke ydmygt, ikke missionere, tænke nyt, se på magtforhold, uddybe problemer med befolkningstilvækst, uddannelse, frihed, basisløn m.m. Flere har givet tilsagn om at det alternative visionsoplæg fra Rolf støttes.

Jeg har for nogle dage siden skrevet et opslag, hvor jeg vælger at beskæftige mig med Rolfs alternative visionsoplag. Jeg har kommenteret det. Disse kommentarer handler om præcisering af begreberne " globale strukturer" og "bæredygtighed."og at knytte eksempler på, for at lette på forståelsen. De handler også om, at Dk skal gå foran som et godt eksempel på bæredygtighed og gennem brug af ideen om en nordeuropæisk union høste erfaringer som kan bruges globalt. Altså at være et eksempel i handling og i en bred vidensforståelse.
Endelig efterlyser jeg noget tekst om terror
Sidst men ikke mindst efterspørger jeg, om Dk kan gå foran i forsøg på at skabe arbejdspladser i udvalgte regioner i samarbejdslande, ikke som udflytning af produktion, men som lokal vækst.

Suppleret med forslag som er fremkommet, tegner der sig en mulighed for at få formuleret et godt oplæg som kan gå videre til pofo. Jeg vil derfor foreslå, at vi gradvist går over til at fremsætte forslag/lave tekster som kan passe ind i de enkelte emner i det alternative visionsoplæg.
Hvad siger I til det ?

Christa: Problemet er at der ikke er enighed i Alternativet om at UBI er en god idé. Det er nok ca 60/40 med et flertal imod, mens der er flertal for at det er noget som er værd at undersøge i mindre skala. Det er en debat der har været oppe at vende mange gange og som folk på begge sider har stærke følelser omkring.

Ruth: En vej rundt om det kunne være at tage nogle tekstafsnit fra mit forslag (det korte) og komme med konkrete forslag til ændringer. Marker evt. ændringer med fed. Med den feedback der er kommet er det muligt at jeg vil sende det ind som et alternativt forslag hvis jeg kan finde de 10 støtter det kræver - hvilket ikke ser ud til at blive så svært.

Jeg regner med at se på en redigering af det i starten af næste uge, så slå gerne jeres konkrete forslag op her.

Den vej rundt er en god mulighed. Men er det så sådan, at der til pofo foreligger to forskellige forslag. det oprindelige og dit?
At skaffe 10 støtter er bestemt muligt, men mon ikke der skal "reklameres for sagen " der er jo endnu ikke mange, som deltager i dialogen, så kan vi ikke kontakte kredsenes pofo medlemmer og bede dem gøre opmærksom på din ide og bidrage med tekster