Vision om måle- og kommunikationsteknologi i Danmark

Visionstekst

Alternativet prioriterer til enhver tid ny landsdækkende kommunikationsteknologi, som ikke skader menneskers sundhed og naturens biodiversitet. For at bremse risiko for skadevirkninger​(1)​ ved den akkumulerede elektromagnetiske stråling (EMS)​(2)​, opfordrer vi regering og Folketing til, så hurtigt som muligt, at følge ICNIRPs anbefalinger​(3)​ om at tage forsigtighedsprincipperne​(4)​ i anvendelse, så der tages hensyn til alle grupper i samfundet.

Alternativet arbejder for at sætte udrulningen af trådløst 5G netværk​(5)​ på pause, da langt den overvejende del af nyere uafhængig forskning har fundet risiko​(6)​, for skadelige bioeffekter på mennesker og dyr.

Folketinget opfordres til straks, at iværksætte en​ ​uvildig miljøudredning​. ​I udredningen ønsker vi at inddrage og fremme den samlede internationale forskning, der belyser risikofaktorer, langt under de gældende grænseværdier, ved radiofrekvent stråling i det ikke-ioniserende frekvensområde.

Det tilskyndes endvidere, at der årligt afsættes midler til validering af eksisterende og fremtidige uafhængige studier, der peger på sundhedsfare for mennesker​(7),​ svækkelse af økosystemer eller udryddelse af arter - herunder ‘insekt kollaps’​(8)​.

Fremadrettet beskyttes privatlivet, og ‘Retten til et sundt miljø’ jvf. Århuskonventionen​(9) overholdes, når Danmark ruller ny obligatorisk teknologi ud, herunder Smartmeters​(10)​. I den henseende tilbagegives borgerne med øjeblikkelig virkning, retten til at bestemme over eget liv, herunder ret til fravalg af trådløs fjernmåling af energiforbrug i eget hjem.

Alternativet arbejder tillige på at ophæve stigmatiseringen af mennesker, der ikke tåler Elektromagnetisk stråling. Elektro hyper sensitivitet​(11)​ anerkendes derfor som en miljøbetinget lidelse ligesom i Sverige​(12)​, så borgere kan få hjælp i sundhedssystemet samt økonomisk skadeserstatning.

I Alternativet prioriterer vi sikre grænseværdier for mennesker, dyr og natur mere end en hurtig udrulning af ny kommunikationsteknologi​(13)​.

Ulempe 2 og 3 er beskåret pga. begrænsning på antal tegn i AlleOs. Læs den fulde vision her, hvor du kan finde det fulde skriv med fodnoter på ovenstående, baggrunden for skrivet og de uddybdede ulemper.

Konkrete forslag

Forslag 1 - Det trådløse valg er dit
Det bør være muligt at vælge ikke-trådløse alternativer til obligatoriske teknologier, som f.eks. et Smart-meter fra forsyningsselskaberne.

Forslag 2 - Anerkendelse af EHS
Elektro Hyper Sensitiv (EHS), bør anerkendes som en miljøbetinget lidelse i Danmark, ligesom den er det i Sverige (2000).

Forslag 3 - Den samlede stråling og Forsigtighedsprincippet
Højeste grænseværdi ved den akkumulerede elektromagnetiske stråling i det radiofrekvente område, danske borgere​ udsættes for, i og udenfor deres hjem, bør som minimum matche forsigtighedsprincippet, som det er tilfældet i de andre europæiske lande vi sammenligner os med, som f.eks ​Sverige, Belgien og Frankrig.​

Forslag 4 - Uvildig miljøudredning
Folketinget pålægges at iværksætte en uafhængig miljø-udredning vedrørende mulige​ ​biologiske effekter på dyr og planter af elektromagnetisk stråling i det ikke-ioniserende område – omfattende både korttids- og langtidseffekter

Forslag 5 - Midler til validering af forskning
Der skal afsættes et større beløb årligt til ​uafhængig​ forskning og gennemgang af eksisterende og af fremtidig peer-review studier ​af den ikke-ioniserende strålings m​ ulige biologiske effekter på mennesker, med fokus på at fastsætte grænseværdier for l​ angtidseksponering​. Tilpasset forskellige situationer, eksempelvis konkrete målinger i befolkningen af det aktuelle strålingsniveau i forskellige situationer. I det offentlige rum, både inde og ude,​ ​f. eks. skolegårde, fyldte stadions, koncertsale, tog/busser, biblioteker mm.

Forslag 6 - 5G på pause
Udrulningen af 5G sættes på hold indtil det nærmere er afklaret, hvad behovet er for yderligere teknologi, og hvordan det harmonerer med gennemgangen og forskningen i biologiske effekter og deraf fastsatte grænseværdier for langtidseksponering.

Forslag 7 - Omsorg for alt levende
Forsigtighedsprincippet anvendes, hvor der er​ uafklaret ​risiko for negative konsekvenser for ​dyr og planter ​ved udrulning af 5G.

Forslag 8 - Hvem har ansvaret
Det skal afklares hvem der er ansvarlige for e​ ksempelvis​ DNA- og fertilitets skader på mennesker, udrulningen af 5G måtte medføre, så alle borgere ved hvem de kan rette kollektive eller individuelle søgsmål imod.

Tre ulemper

 1. Vi ønsker at bremse teknologien, når biosfæren lider

Vi ønsker et højteknologisk samfund samtidig med at vi tager hensyn til mennesker og natur. ​I Alternativet vil vi dog ikke have teknologisk udvikling for enhver pris, derfor kan løsningen være at flytte foku​s på sunde alternativer til trådløs kommunikation (5G), som eksempelvis Fibernet, LiFi etc. Denne vision har ikke fokus på “sundere” alternativer som allerede findes i dag.

 1. Vi accepterer ikke at varme-påvirkning er eneste gyldige målemetode

Videnskaben er ikke enig i hvordan man måler skader. Størstedelen af den forskning, der ligger til grund for gældende grænseværdier i DK, anvender kun resultater fra forskning i termisk betingede effekter. Nyere forskningsområder gør op med den problematik, og siger at der sker alvorlige skader på det ikke-termiske niveau langt under de nuværende grænseværdier…

 1. Bias i forskningen fører til parallel debat

Flere undersøgelser viser, at den forskning der ligger til grund for de nuværende grænseværdier fastsat af ICNIRP, har vist sig at være biased. Det vil sige finansieret forskning indenfor strålingens skadevirkninger, som modsat uvildig forskning, ikke finder overvejende evidens for skader ved 5G stråling. Ulempen i denne kontekst er, at det er svært for borgere og selv forskere, at finde ud af hvad der er op og ned i denne debat…

Baggrund for visionen

Læs baggrunden og fodnoter for visionen her.

Hvordan er visionen udarbejdet

5G visionen er udarbejdet gennem en række Politiske Laboratorier, arbejdsgruppemøder, workshops, events og online inddragelse. Processen har været styret af styregruppen som har brugt “Den Kratiske Platform” som faciliiterings værktøj igennem processen. Vi har vægtet at få stort set alle udviklings møderne livestreamet for at opnå gennemskuelighed i dette polariserede og svære emne.

Der har været styregruppemøder forud for hvert af nedenstående events:

Julius Grantzau og Rolf Bjerre planlægger processen for udviklingen af en 5G vision
5. marts - Å-kontoret i København

Politisk Laboratorium 1​, ​Opstartsmøde​ - 62 deltagere, åbent for alle
19. marts - Å-kontoret i København. Livestream fra mødet​

May Day Konference, tværpolitisk 5G konference​ - ca. 200 deltagere åbent for alle.
4. maj - Christiansborg. Livestreams fra konferencen

Politisk Laboratorium 2, Århus​ ​inputmøde​ - 35 deltog, åbent for alle
6. marts - Åkontoret i Århus, livestream fra mødet

Politisk Laboratorium 3, kvalificerings møde​ - 46 deltagere, åbent for alle 15. maj - Christiansborg

livestreams fra mødet:
http://bit.do/1-de​l
http://bit.do/2-del

Ekstern Digital høring​ - 300+ besvarelser
Åben fra 17. maj til 17. juli - [Anonymiseret resultat]​(http://bit.do/digitalsamtykning)

Kvalificeringsmøde med IT-sikkerhedsgruppe​ - 32 deltog, kun for IT-sikkerheds specialister
8. juni - Prosas kontor i København

Politisk Laboratoruim 4, afslutningsmøde​ – 7 deltog, åbent for medlemmer af Å 16. juni - Åkontoret i København

Hvem har været inddraget

Styregruppen som består af
Julius Grantzau, Benedicte Fabricius, Oliver Hoines, Gyde Serene, Anne Dina Dinesen, Michael Tindø, Hekla Hekla, Rolf Bjerre

Aktivt deltagende​:

Vibeke Frøkjær Jensen​, Forsker i Big Data og Sygdomsovervågning - ​http://bit.do/VibekeJensen

Stephan Engberg​, Digital Infomations specialist med fokus på ePrivecy - ​http://bit.do/StephanEngberg

Donald Macintyre​, Strålingskonsulent og medlem af EHS foreningen - ​http://bit.do/DonaldMacintyre

Sebastian Büttrich​,​ Kvantefysiker, Trådløs netværks specialist og Research Lab Manager at DTU - http://bit.do/SebastianButtrich

Eva Theilgaard Jacobsen​,​ Psykolog og forfatter til bogen ”Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser”- http://bit.do/boganmeldelse

Øjvind Vilsholm​, ​fhv. ​miljøordfører og folketingsmedlem (enhedslisten) -
http://bit.do/Endhedslisten

Nanna Bock​,​ Medlem af kristendemokraterne og Storkredsformand København - ​http://bit.do/NannaBock

DR Detektor​. Public service. ​http://bit.do/Detektor​. ​http://bit.do/DetektorSvar

Samlet ca. 200 deltagere ved fysiske møder
300 personer deltog i den eksterne digitale høring: - ​http://bit.do/digitalsamtykning

Visionsstillere

 1. Rolf Bjerre
 2. Ann Busch
 3. Benedicte Victoria Fabricius
 4. Børge Højlund Jensen
 5. Gyde Sørine Bichel
 6. Hekla Hekla
 7. Julius Gorm Graakjær Grantzau
 8. Kim Christiansen
 9. Nanna Høyrup Andersen
 10. Taina Hvidlykke

Status på visionen

Status: I høring

Visionen er lige nu til åben høring og alle kan deltage i debatten.

Høringen lukkes d. 13 oktober 2020.

3 Likes

Vi er flere end 10 stillere - her er den fulde liste:
Rolf Bjerre - tidligere IT-ordfører for Alternativet
Julius Grantzau - tidligere børneordfører for Alternativet
Benedicte Fabricius
Gyde Sørine Bichel
Hekla Hekla
Kim Christiansen
Ann Busch - Byrådsmedlem (Vordingborg)
Nanna Høyrup Andersen
Taina Hvidlykke
Børge Højlund Jensen
Arne Møller Andersen
Jens Kokfelt,
Fiona Andersen
Anne-Marie Skriver Hansen
Lene Kaltwasser Henriksen
Tanja Maj Holm
Savannah Søndergaard
Aurin Ræder

(jeg har tidligere postet dette indlæg, men det forsvandt da visionen gik ud af udviklingsfasen)

====

Dette udsagn er (i den fulde version af visionen) belagt med et link til dette abstract:

ncbi.nlm.nih.gov

Electrohypersensitivity: a functional impairment due to an inaccessible environment.

Her lyder første sætning:

"In Sweden, electrohypersensitivity is recognized as a functional impairment which implies only the environment as the culprit. "

Anden del af sætningen har jeg ikke kunnet finde belæg for - altså at begrebet “funktionelt handicap” skulle indikere at der er en ydre miljøårsag. Når forfatteren til det citerede samtidig er en af de varmeste fortalere for, at der ER en miljøårsag, bliver jeg mistænksom. Hvordan kan det være, at påstanden om at EHS er anerkendt i Sverige kun kan kildebelægges med websites og personer, der mener at den BØR anerkendes.

Detektor, og efterfølgende DR’s ombudsmand, har undersøgt hvorvidt “EHS er anerkendt som en sygdom i Sverige/Østrig” er korrekte udsagn (https://www.dr.dk/static/documents/2018/08/21/ankesag_detektor_eloverfoelsomhed_15_august_2018_fab812d8.pdf) . Deres konklusion er klar: Det er ikke tilfældet.

Jeg foreslår at alle referencer til at EHS er anerkendt som sygdom i Sverige fjernes fra visionen.

1 Like

En sygdom og en miljøbetinget funktionsnedsættelse er ikke det samme.

I Sverige er EHS betragtet som en funktionsnedsættelse.
I Østrig ser lægeforeningen EHS som en miljøudløst sygdom.

For efterhånden mange mennesker, er muligheden for at fortsætte et normalt liv forsvundet, samtidig med at de udvikler svære gener af “hverdags-bestråling”.
De mennesker har brug for at deres helbredssituation anerkendes.

At du ikke kan finde belæg for, at EHS er betinget af en miljøårsag, gætter jeg på skyldes at du ikke er dykket videre dybt i forskning som godtgør biologiske effekter over en bred kam, som følge af moduleret stråling.

1 Like

Visionen bruger “miljøbetinget lidelse”. Jeg beklager hvis min oversættelse til “miljøbetinget sygdom” er ukorrekt.

Jeg skriver ikke, at jeg ikke kan finde belæg for at EHS er betinget af en miljøårsag. Jeg skriver at jeg ikke kan finde belæg for at “EHS er en funktionsnedsættelse” betyder at “EHS har en miljøårsag”. Det er er det visionens kilde påstår, og som visionen bruger til at påstå at “Sverige anerkender EHS som en miljøbetinget lidelse”.

1 Like

Du har ret, det gør de ikke. Ericsson ville blive tossede… De anerkender at EHS er et miljøhandikap. Det kunne måske godt have været lidt mere præcist formuleret.

1 Like

Har du en kilde på at Sverige anerkender at EHS er et miljøhandikap?

1 Like

Denne vision bygger ikke på nogen reel videnskabelig evidens og skal forkastes.

1 Like

Zetland havde engang en artikel om 5G-netværket, hvoraf det fremgik, at der ikke rigtigt var grund til bekymringer?

1 Like

Er det denne, du tænker på?

Det eneste af de 8 konkrete forslag, som jeg kan støtte, er forslag 1. Resten giver ingen mening i et vidensbaseret samfund.

1 Like

Omstillingen til det smarte energinet er jo i fuld gang, og det indebærer, at energileverandører og senere apparater får adgang til forbrugsdata i realtid. Men det behøver jo ganske rigtigt ikke at blive sendt trådløst til energiselskaberne. Så forslag 1 bør være en standardløsning, hvor data sendes fra måleren via kabel til husets router, hvis man ønsker det - eller kablet til en separat dataforbindelse, energinettet bliver udstyret med.

Det er tankevækkende, at man kun har fokuseret på opvarmnings-effekten. Der bør laves uafhængige undersøgelser af andre mulige effekter med nyeste data. Det er rimeligt at få et større bredt studie finansieret på finansloven og uden deltagelse af inhabile interessenter.

Kh CHristian

7 Likes

Prøv at kigge på baggrundsmaterialet igen!

2 Likes

Hej,

Jeg er på ingen måde særligt kyndig på 5G eller lignende, men jeg synes det er bekymrende, at man har fundet påvirkning af bakterier og deres resistens overfor antibiotika. Det er et område som i forvejen let kan vokse os over hovedet, og derfor bør der laves studier, som fastslår i hvor høj grad, bakterier og andre mikroorganismer påvirkes af eksempelvis 5G.

Vi har mange forskere på netop “bakterieområdet”, både på DTU og KBH Universitetet.

Så ja tak til forskning, ASAP, og et forsigtighedsprincip, samt mulighed for at vælge dette trådløse liv fra.

Tak for indsatsen til arbejdsgruppen bag dette oplæg.

Kh Nanna

2 Likes

Det tror jeg nok.

Og som lægmand må jeg bare sige - at jeg har svært ved at være rigtig bekymret, hvis den artikel står til troende.

1 Like

Jeg synes det er fint at støtte op om mere forskning på området, men jeg ser nogle problemer med den her vision alligevel:

Forslag 1: Retten til at vælge selv er i princippet fint, men hvor går grænsen? Hvis naboen får installeret en 5G-antenne bliver du stadig ramt af stråling. Handler retten udelukkende om hvilke apparater du kan tvinges til at have indenfor din ejendom? Eller er det en vision der i princippet kun kan indfries ved at bygge et bur af ståltråd rundt om din grund?

Forslag 2: Jeg er ikke ekspert på området, men mig bekendt er der ikke evidens for at EHS er en reel lidelse. Hvis der faktisk er evidens for det, så synes jeg det bør fremgå meget tydeligere af visionen, da jeg ikke mener at “Sverige har gjort det” er en valid årsag til at indføre en politisk vision.
Jeg synes dog det er vigtigt at anerkende at der er mennesker der lider, og som har fundet frem til at EHS muligvis er problemet for dem. Derfor ser jeg meget hellere en bredere vision for hvordan vi prioriterer forskning i de lidelser vi i dag ikke forstår, så vi kan hjælpe disse mennesker bedst muligt.

Forslag 7: Et forsigtighedsprincip er sådan set fint nok, men jeg savner noget information om hvor uafklaret risiciene må være. I sin nuværende ordlyd er visionen jo enormt bred, og kunne i princippet bruges til at blokere 5G udrulning til evig tid, da der altid vil være områder indenfor forskningen vi endnu ikke har udforsket “tilstrækkeligt”.

Forslag 8: Det er i sig selv fint at have nogen der er ansvarlige for eventuelle skader der må være forvoldt. Jeg er dog utrolig bekymret for om man nogensinde kan sige med tilpas sikkerhed at en given skade var forårsaget af 5G stråling. Der er altid et element af usikkerhed i den slags. For eksempel, havde borger X fået kræft hvis vedkommende ikke havde boet i nærheden af en antenne? Det er stort set umuligt at svare definitivt på.
Så længe dét er tilfældet, så frygter jeg at denne slags ansvarsholden vil føre til øget populisme, hvor eventuelle søgsmål bliver afgjort ud fra følelser og ikke videnskabelig evidens.

1 Like

Jeg mener vi har lagt masser af evidens i baggrundstekst/links. Hvilke er ikke anvendelige, og hvorfor?

Den artikel er efter min bedste evne og med den baggrundsviden jeg besidder i dag, fuld af påstande uden hold i det, ex: :Stråling fra telefonen er ikke-ioniserende stråling. Det er stråling, der ikke gør skade på DNA – og derfor heller ikke er kræftfremkaldende. ” Det er simpelthen ikke korrekt. Fir det første er det misvisende at påstå hele det ikke-ioniserende felt er ufarligt. Det felt spænder bredt op til 300GHz. 5G ex rulles ud i tre faser, op til 100GHz. Der findes ikke forskning i de højere frekvensrum, hvorfor vi gerne vil have mere viden inden vi ruller blindt derudaf.

For det andet er Der stor uenighed blandt forskerne.
Når man gennemgår al forskning, der foreligger (er udgivet i peer-review), så er der fundet bioeffekter i 70% af forskning fra uafhængig forskning, og i 30% fra afhængig (fundet af industrien).

@KasMA1990
Tak for input. Vi vil gerne dialog og derfor flere indslag som dette
Vedr EHS: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

Jeg mener vi har lagt masser af evidens i baggrundstekst/links. Hvilke er ikke anvendelige, og hvorfor?
@huulbaek

Dette udsagn er (i den fulde version af visionen) belagt med et link til dette abstract:

Her lyder første sætning:

"In Sweden, electrohypersensitivity is recognized as a functional impairment which implies only the environment as the culprit. "

Anden del af sætningen har jeg ikke kunnet finde belæg for - altså at begrebet “funktionelt handicap” skulle indikere at der er en ydre miljøårsag. Når forfatteren til det citerede samtidig er en af de varmeste fortalere for, at der ER en miljøårsag, bliver jeg mistænksom. Hvordan kan det være, at påstanden om at EHS er anerkendt i Sverige kun kan kildebelægges med websites og personer, der mener at den BØR anerkendes.

Detektor, og efterfølgende DR’s ombudsmand, har undersøgt hvorvidt “EHS er anerkendt som en sygdom i Sverige/Østrig” er korrekte udsagn (https://www.dr.dk/static/documents/2018/08/21/ankesag_detektor_eloverfoelsomhed_15_august_2018_fab812d8.pdf) . Deres konklusion er klar: Det er ikke tilfældet.

Hej jeg lidt skeptisk omkring dette forslag. De gange jeg har hørt om 5G har jeg ikke stødt på noget andet der for 5G til at være farlig for mennesker. Stråling skal undersøges og også uafhængig af økonomiske interesser.
Når det er sagt skal vi ikke fremstå som sølvpapir hatte. Alternativet er et parti som tager udgangspunkt i videnskaben og det skal det live ved med.

PoFo har valgt at behandle forslaget på et senere møde.

1 Like