Delvision 1: En fri og mangfoldig ældrepleje for mennesker med særlig brug for andres hjælp


(Alternativet) #1

Visionstekst

For de mere sårbare, udsatte og plejekrævende seniorer vil vi skabe udgangspunkt for en hverdag, hvor der er lige muligheder for gode meningsfulde hverdagsliv med både pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, dette indbefatter mulighed for naturoplevelser og oplevelser med flere generationer.

Alternativet ønsker et grundlæggende opgør med den standardiserede institutionelle tilgang i ældresektoren. Alle mennesker er forskellige. Derfor bør ældreplejen tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov og situation.

Alternativet vil også arbejde for et opgør med den visitationspraksis, der føres i dag i kommunerne med fokus på ydelser og på, hvad der skal til, for at den ældre kan klare sig selv. I stedet ønsker vi en visitation med fokus på det enkelte menneskes egen medbestemmelse og opfattelse af, hvad der skal til for at leve et godt liv.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt for os, at vi skaber et samfund, hvor der plads til meningsfulde fællesskaber på tværs af generationer. Vi ønsker, at institutioner i højere grad tænkes sammen, så daginstitutioner, skoler og plejehjem fx placeres på samme vej eller i samme bygning.

Tre konkrete forslag

 1. Frit valg til et godt liv
  Vi ønsker, også i visitationen af ældres plejebehov, at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og i langt højere grad tage udgangspunkt i dennes og de pårørendes i beslutninger om, hvad et godt liv er for den enkelte. Det kræver et brud med en standardiseret praksis og et nyt fokus på involvering, på at der lyttes til og tages med på råd, både når det gælder medicin, pleje, dagligdag og oplevelser. Dette gælder både for de hjemmeboende med plejebehov og på plejehjem. Frit valg skal ikke kun handle om at vælge mellem en kommunal eller privat udbyder – men reelt om at vælge frit, hvad der er bedst for den enkelte. På plejehjem kunne man bl.a. forestille sig, at beboerne indgår i beboerdemokratier, der blev inddraget i forhold til beslutninger om fx indretning af fællesrum og daglige aktiviteter.

 2. Mindre medicin
  Alternativet ønsker at nedbringe medicinforbruget. Medicin skal kun benyttes når det giver mening og i de rette mængder. Derfor ønsker vi:
  Stuegang på plejehjem. Alternativet ønsker, at plejehjem har faste praktiserende læger, der ugentligt går stuegang, kender de enkelte beboere og gennemgår de enkelte beboeres medicinforbrug, hvormed relationen mellem læge og beboer kan styrkes og skabe en bedre opfølgning på virkningen af medicinen
  Kultur og natur på recept. Alternativet ønsker at udbrede kultur på recept som en fast del af ældreplejen. Kulturelle aktiviteter kan indgå i kommunale forløb, der bliver tilbudt ældre borgere med eks. let til moderat depression og indgå i rehabiliteringen af borgere. Alternativet ønsker desuden at gøre natur til en langt større del af hverdagslivet i ældreplejen og på plejehjem
  Psykologer som alternativ til medicin. Kommunale psykologer i ældreomsorgen er et bivirkningsfrit alternativ til psykofarmaka ved behandling af psykisk lidelse

 3. Værdibaserede kooperative plejehjem
  Kooperativet er en alternativ vej til værdiskabelse. I Alternativet tror vi på forretningsdrift baseret på et stærkt samfundsengagement og medborgerskab. Vi tror på, at lokalsamfundenes rolle kan udvikles, og vi ønsker eksperimenter med måder at drive plejehjem på fx plejehjem, der organiseres som værdibaserede kooperativer, hvor medlemmerne på demokratisk vis både ejer og driver plejehjemmet. Det plejehjem, man driver som et kooperativ, skal være til størst mulig nytte for medlemmerne, fx beboere og medarbejdere, frem for at give det størst mulige økonomiske udbytte.

Tre ulemper

 1. Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre
 2. Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre
 3. Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre

Baggrund for visionen

Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre

Hvordan er visionen udarbejdet

Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre

Hvem har været inddraget

Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre

Visionsstillere

 1. Pernille Schnoor
 2. Amalie Villesen
 3. Daniel Hauberg
 4. Fanny Broholm
 5. Jakob Gorm Andreasen
 6. Jørgen Thiele
 7. Mathias Høj Kristensen
 8. Peter Abraham Thiele
 9. Roger Courage Matthisen
 10. Uffe Elbæk

Status på visionen

Status: I høring

Visionen er lige nu til åben høring og alle kan deltage i debatten.