Delvision 2: Et meningsfuldt hverdagsliv for de mere ressourcestærke seniorer


(Alternativet) #1

Visionstekst

Gruppen af borgere over 65 år er større og mere mangfoldig end nogensinde. Mange seniorer er fuldstændig velfungerende, engagerede og sunde og raske borgere, der gerne vil indgå i meningsfulde fælleskaber, foreningsliv og frivilligt arbejde, hvor de kan skabe værdi for sig selv og for andre. Vi skal støtte denne gruppe af ressourcestærke ældre i at tage aktiv del i samfundet

I Alternativet ser vi det at blive ældre som en naturlig del og udvikling af det at være menneske. Den periode af livet rummer muligheder, som består af udvikling og nye chancer for at fordybe sig og bruge sin tid som man selv ønsker. I Alternativet ønsker vi at skabe rammer, som gør at man kan foresætte den menneskelig udvikling når man tiltræder pensionsttilværelsen.

Fremtidens arbejdsmarked vil se anderdeles ud. Det vil formentlig være præget af nye typer af jobs, projektorienterede ansættelser og flere selvstændige og iværksættere. I Alternativet tror vi på, at det i 2040 ikke længere vil give mening at tale om henholdsvis et arbejdsliv og en pensionisttilværelse. Vi tror på, at der skal være mere fleksibilitet hele livet – fx skatteregler, der giver mulighed for at disponere over sin pensionsopsparing gennem hele livet. Eller skatteregler, der gør det mere favorabelt at fortsætte på arbejdsmarkedet i stedet for at gå på pension. Vi tror på, at kreativitet og iværksættertrang ikke nødvendigvis stopper, fordi man bliver over 60 år gammel. Vi ønsker at skabe bedre muligheder for at også seniorer får mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, eller får lyst til at starte egne virksomheder og leve et liv som iværksættere.

Tre konkrete forslag

 1. Nye Boformer og fællesskaber
  Seniorbofællesskaber modvirker ensomhed ved at øge fællesskab og livskvaliteten blandt beboerne. Mange seniorer ønsker at flytte i bofællesskab med andre i samme aldersgruppe eller med flere generationer. Behovet for fællesskaber ønsker Alternativet skal tænkes ind i boligpolitikken.
  Alternativet ønsker at prioritere offentlige investeringer i boligområder og i projekter, hvor det sociale, økologiske og kulturelle er sammentænkt i helhedsløsninger designet til gavn for flere generationer. Alternativet vil prioritere investeringer i nye boformer til gavn for både seniorer og for lokalsamfundet. Og hvor de private og offentlige aktører sammen skaber eksempelprojekter, nye koncepter og varige løsninger.

 2. Erfaringsjobs
  Seniorer, der ønsker at gå på pension har opbygget en stor viden og erfaring, som potentielt går tabt. Mange seniorer ønsker ikke at slippe arbejdsmarkedet helt. I Alternativet vil vi derfor eksperimentere med flere modeller, fx
  o Delestillinger: At to medarbejdere kan dele en fuldtidsstilling og arbejde sammen i et projektorienteret fælleskab. Det har potentiale til skabe mening for den enkelte i forbindelse med overgangen mellem arbejdsmarked og pension. Og det giver mulighed for at seniormedarbejderen kan overdrage viden og opgaver til fx den nyansatte medarbejder, der på sigt overtager stillingen.
  o Mentor-jobs: At en seniormedarbejder kan arbejde en-to dage om ugen, for at færdiggøre et projekt, samtidig med at medarbejderen fungerer som mentor for nye medarbejdere.
  o Timebank-modeller: At man sparer timer op igennem hele livet, som kan bruges til gradvist at forlade arbejdsmarkedet ved fx at gå ned i tid.

 3. • Frivillige sociale mentorer til etniske ældre
  En meget stor gruppe af etniske ældre, dvs. ældre, der har levet det meste af deres voksenliv i Danmark men ofte i en anden social og kulturel kontekst, føler sig isolerede og ensomme. Etniske ældre udgør en differentieret og mangfoldig gruppe med forskellige baggrunde og historier. At blive ældre i et fremmed land kan være en vanskelig proces. Der er et stort behov for socialt netværk og aktiviteter uden for familien. Alternativet ønsker at inddrage frivillige sociale mentorer, gerne ressourcestærke etniske ældre, som kan rådgive, vejlede og coache og være med til at skabe sociale netværk for de mere udsatte etniske ældre. Dette er inspireret af projektet ”Tid til familie” fra Århus Kommune.

Tre ulemper

 1. Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre
 2. Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre
 3. Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre

Baggrund for visionen

Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre

Hvordan er visionen udarbejdet

Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre

Hvem har været inddraget

Se overordnet vision: Meningsfulde sunde og aktive liv – for seniorer i alle aldre

Visionsstillere

 1. Pernille Schnoor
 2. Amalie Villesen
 3. Daniel Hauberg
 4. Fanny Broholm
 5. Jakob Gorm Andreasen
 6. Jørgen Thiele
 7. Mathias Høj Kristensen
 8. Peter Abraham Thiele
 9. Roger Courage Matthisen
 10. Uffe Elbæk

Status på visionen

Status: I høring

Visionen er lige nu til åben høring og alle kan deltage i debatten.