Udvikling af konkrete politiske forslag


Emne Svar Aktivitet
Forslag til ændring af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Princippet om 'gennemsigtighed' 15 6. Januar, 2018
Afkriminaliser tiggeri 14 1. Januar, 2018
En Grøn Skattelettelse 17 28. December, 2017
Ny tværgående familievejleder 9 27. December, 2017
Pengene følger barnet 36 27. December, 2017
Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter 6 27. December, 2017
Plads til refleksiv efteruddannelse 6 27. December, 2017
Timebank –et mere fleksibelt og familievenlig arbejdsmarked 8 27. December, 2017
Omsorg til syge børn 7 27. December, 2017
Etablering af børneinstitutionsmiljølov 7 27. December, 2017
Sociale normeringer 8 27. December, 2017
Ny styringsmodel: Flere ressourcer til daginstitutionerne – og frihed til at anvende dem efter lokal, faglig vurdering 10 27. December, 2017
Skattefradrag for privat husning af hjemløse borgere (maks. 4 hjemløse pr. hustand, dispensation kan gives) 1 21. December, 2017
Et moderne partnerskab 5 12. December, 2017
Mulighed for flere end to juridiske forældre 4 12. December, 2017
Hjemmearbejdsfradag 9 29. November, 2017
Mindre udledning af CO2-udledning via mindre transport 9 18. November, 2017
Klogere brug af ressourcerne - Overblik og oprydning i økonomi og indsatser 3 10. November, 2017
Klogere brug af ressourcerne - Støtte til civilsamfundsindsatser og brugerorganisationer 3 10. November, 2017
Afskaf straf og kriminalisering - fritagelse for tvang og sanktioner 3 10. November, 2017
Personlige og meningsfulde indsatser - socialt frikort 3 10. November, 2017
Personlige og meningsfulde indsatser - hjemløsekort 3 10. November, 2017
Personlige og meningsfulde indsatser - Gadepsykolog 3 10. November, 2017
Personlige og meningsfulde indsatser - personlige budgetter på op til 50.000 kr 3 10. November, 2017
Bedre boligindsats - sikre bosteder til forfulgte hjemløse 3 10. November, 2017
Bedre boligindsats - fra bænk til bolig 3 10. November, 2017
Papirløst "ægteskab" 19 8. November, 2017
Etablering af landsbylaug 10 27. Oktober, 2017
Ungdomshøjskole – et frivilligt, gratis tilbud til alle unge 4 25. September, 2017
Etablering af Udviklingscenter for Uddannelse og Bæredygtig Udvikling 3 25. September, 2017