Oprettelse af et forskningscenter for komplementær behandling

Forslagets tekst

Alternativet vil arbejde for oprettelsen af et universitetsbaseret videns- og forskningscenter, der skal samle og formidle viden om komplementær behandling. Forskningscenteret oprettes i samarbejde med de medicinske fakulteter på universiteterne og sundhedssektoren. Patientinddragelse skal være en betingelse for forskningen, og kobling til klinisk praksis vil være et krav for alle forskningsprojekter. Forskningscenteret er inspireret af det nedlagte Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Dette forslag blev vedtaget af Politisk Forum før processen for politikudvikling blev lavet om.

Politisk Forum vedtager ikke længere konkrete politiske forslag - se mere her.

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Like

Det må være sådan, at et forskningscenter for komplementær behandling skal oprettes i samarbejde med alternative behandlere og disses organisationer, da det er her, man ligger inde med en omfattende grundviden om sundhed uden kropsfremmed kemi. De medicinske fakulteter og sundhedssektoren har, som uddannelserne i dag er bygget op meget lidt viden om forebyggende arbejde samt ikke mindst om menneskekroppens fantastiske evne til at hele sig selv. Centrets fornemmeste opgave skal være vidensindsamling fra danske behandlere og fra de mange lande, hvor naturmedicinske behandlingsformer tages som en selvfølge. Vidensindsamlingen skal sorteres og valideres, således at den videnskabelige evidens for, hvorledes naturmedicinske metoder fungerer, tydeliggøres. Patienterfaringer er i den forbindelse en vigtig del af vidensindsamlingen og udviklingen af komplementære behandlingsmetoder.

1 Like

En vigtig detalje for at lave et forskningscenter for komplementær behandling er netop at bevare den videnskabelige evidens. Som BirgitBak nævner er især patienterfarinter en vigtig del, men det ligeledes vigtigt at centeret ikke bygger på anekdoter.

En mulig indgangsvinkel til naturmedicinens effekt er at forstå hvordan dette virker trods at gentagne forsøg med placebo ikke har givet den videnskablig evidens for naturmedicinens virkning. Her er forståelse for at når man giver sig tid til at høre patientens egen historie og behandler denne som et individer fremfor en kasse der hurtig skal igennem et system, er det det som sandsyligvis frembringer effekten.

Her er en glimrende youtube video som gennemgår homeoterapi med netop denne pointe: Kurzgesagt: Homeopathy Explained – Gentle Healing or Reckless Fraud?

Fra den medicinsk verden er idéen om ‘N-of-one’ studier begyndt at indvinde sin plads, idet da her netop er stor fokus på patientindragelse med bibevarelsen af den videnskablige metode. I England har man haft succes med at oprette et center til netop patienter hvor traditionel medicin ikke har den forventede effekt, og i stedet for at blive kastet rundt i systemet, bliver patienter henvist til et centralt N-of-one center, hvor de bliver inddraget langt mere i behandlingen og bliver i højere grad betragtet som et individ.

Alternativet som parti har fået en del opmærksomhed på netop partiets støtte til alternativ medicin, men jeg mener at det er farligt ikke at inddrage idéer fra den traditionelle medicinske forskning, da der er stor risiko for at foreslaget om et forskningscenter for komplementær behandling kan blive katagoriseret sammen med anti-vaxers og homeopati, hvilket jeg vil mene ikke er ønskelig. Jeg vil gerne diskuttere dette i dybde hvis nogen er intesseret.