Fokus på Cykeltyverier

Forslagets tekst

Hvor mange har ikke selv prøvet eller kender en, der har fået stjålet sin cykel?

Danmark er et cykel-land og det, at vi cykler er af afgørende betydning for en grønnere verden. Det er derfor skamfuldt og pinligt, at vi ikke gør mere for at komme de omfattende cykeltyverier til livs.

Det er åbenlyst, at der foregår et omfattende og systematisk tyveri af cykler (især i Købehavn, hvor jeg er fra) og, at der ikke er ressourcer til at gøre noget ved det fra Politiets side. For at fremme brugen af cykler og højne glæden ved at cykle mener jeg derfor at:

  1. Der skal afsættes mange flere ressources til at stoppe tyverierne og fange de mennesker, der står bag.
  2. Der skal samarbejdes med industrien (og eventuelt forsikringsselskaber) om at udvikle løsninger, der gør det sværre at stjæle cykler.

Udfordring forslaget skal løse

Bremse det omfattende og systematiske tyveri af cykler der foregår

Potentielle ulemper ved forslaget

Vil kræve omfordeling af politiets ressourcer eller tilførsel af flere

Forslagsstillere

  1. Martin Nielsen

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

1 Like

ansøgning om opsætning af flere videokameraer for at kunne afsløre især den organiserede cykeltyveri, gennemse videoer efter hver tyverianmeldelse af en gruppe frivillige, der er teknisk instrueret til at gennemse optagelserne og anmelde tyveri med baggrundsmaterialet fra videoen.

2 Likes

Jeg tænker man må kunne bruge teknologien bedre. Som feks en chip du kan start, slukke med din tlf. Den vil kunne sladre når cyklen bevæger sig, lokalition osv. Ligesom på biler. Så kan folk selv vælge overvågning eller ej. Vi behøver ikke kamera overalt