Giv de hjemløse gratis adgang til offentlige toiletter

Forslagets tekst

Alternativet foreslår at bevilge 1 mio. kr. årligt ud af de 8 mio. kr. til at sikre ordentlig og tilstrækkelig adgang til offentlige toiletter og deres rengøring for de hjemløse.

Det kan virke banalt, men det siger sig selv: Medier og politikere forarges over, at hjemløse bruger det offentlige rum som toilet. Men når de gør det, så er det fordi de ikke har noget alternativ. Således låses mange af de offentlige toiletter af om aftenen, og på den måde bliver de hjemløse nødsaget til at bruge det offentlige rum til gene for borgerne.

Udfordring forslaget skal løse

Forslaget skal løse generne ved, at hjemløse bruger det offentlige rum som toilet.

Potentielle ulemper ved forslaget

  • Det kan være administrativt tungt at administrere ordningen
  • Nogen vil mene det er uretfærdigt for andre borgere

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslagene er oprettet på baggrund af Alternativets pressemeddelelse fra 13.06.17 og er således oprettet for at få medlemmernes input, støtte og perspektivering.

Hvem har været inddraget

Forslaget er blevet til på baggrund af Alternativets meddelelse.

Forslagsstillere

  1. Thomas Huulbæk Titanium

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

Det ville højne hjemløses værdighed i det offentlige rum ved at eliminere nogle for dem uværdige situationer. Det ville også fjerne et klassisk dilemma for patruljerende politibetjente, idet disse kan være fanget mellem lovens bogstav, et almindeligt hensyn til den hjemløses situation og overværende borgeres retsfølelse.

Det kunne være rart at høre, hvordan gadebetjentene opfatter omfanget af problemet, samt i hvor høj grad kommunernes sanitetsmedarbejder og gademedarbejdere oplever, at det er noget, som de ofte støder på i deres hverdag. Der har været historier fremme i medierne om trinitatiskirken i københavn, hvor meningsrådet er gået så langt, at de har tilbudt vaccine til kirkens medarbejdere.

Jeg synes, man skal være varsom med at søge at lovgive i blinde, og det skaber nok større troværdighed om et forslag, hvis man har søgt at inddrage de forskellige aktører, som er i direkte kontakt med problemstillingen.

Samtidig er det også værd, hvis man kan, at undersøge om i tilfælde af, at man dropper betalingen for nogle eller alle offentlige toiletter, om de så reelt også vil være realistisk, at de vil blive brugt eller om gruppen af mennesker stadig vil besørge sig i nærheden af deres lejre.

Hvad med bare at give ALLE gratis adgang til offentlige toiletter…

2 Likes